شریفی ریگی ع., مهرابی‌زاده هنرمند م., بشلیده ک., سرپرست ع., خانعلی‌نژاد ماکلوانی س., & امینی ز. (2019). نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجلة البحث في الدین و الصحه, 5(1), 87–100. استرجع في من https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174