• Logo
  • SBMUJournals

Monophasic Primary Renal Synovial Sarcoma Accompanied With a Hemorrhagic Cyst

Takeshi Nishida, Teruo Inamoto, Hiroshi Uehara, Naokazu Ibuki, Kohei Koyama, Kazumasa Komura, Yutaka Fujisue, Yoshitake Kurisu, Motomu Tsuji, Haruhito Azuma, Yoji Katsuoka
133

Views

CRDOI: http://dx.doi.org/10.22037/uj.v8i3.1142

Refbacks

  • There are currently no refbacks.