مرور اندکس عناوین

شماره عنوان
دوره 4, شماره 2 (1394) مقایسه میزان بیان مارکرهای Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) و (MCM7) Mini Chromosome Maintenance protein در تومورهای غدد بزاقی موکواپیدرموئید کارسینوما، آدنوئیدسیستیک کارسینوما و پلئومورفیک آدنوما: مروری بر مقالات چکیده
سمانه احمدی, نفیسه شاملو
دوره 5, شماره 1 (1395) مرور نظام مند جایگذاری ایمپلنت توسط تکنیک فلپ باز و بدون فلپ چکیده
فرناز کوهستانی, سعیدرضا معتمدیان
دوره 4, شماره 2 (1394) مروری بر قدرت باند ریزبرشی یونیورسال باندینگ ها به عاج چکیده
پدرام دانش کاظمی, مریم عبده تبریزی, امیر قاسمی
دوره 4, شماره 2 (1394) مروری بر عوامل موثر برمیزان زوال نیروی چین¬های الاستومریک چکیده
لیلا کاظمی, محمد بهناز
دوره 4, شماره 2 (1394) کاربرد روش آنالیز استرس فتوالاستیک در دندانپزشکی چکیده
حمید روزبان, مجیدناصر خاکی, اشرف سیدی, سولماز اسکندریون
دوره 4, شماره 2 (1394) بررسی آگاهی افراد جامعه در رابطه با صدمات دندانی کودکان چکیده
فاطمه شرج شریفی, فاطمه ملااسدالله, مجید برگریزان, زهرا قربانی
دوره 4, شماره 2 (1394) بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مال اکلوژن و سایر عوامل موثر بر وضعیت سلامت پریودنتال در دوران بارداری چکیده
گلناز نحوی, پیروز طلوعی پویا, محمدرضا ابریشمی
دوره 4, شماره 2 (1394) بررسی یکدلی (Empathy) در میان دانشجویان گروه پزشکی: مطالعه مروری چکیده
سپنتا حسین پور, حسین محمد رحیمی, فاطمه مشهدی عباس
دوره 4, شماره 2 (1394) دلايل انتخاب رشته دندانپزشكی توسط دانشجویان ترم يك دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ورودی بهمن 1393 چکیده
سارا حسن یزدی, ملیکا گودرزی, الهام محمدی, آوا برارزاده صورتی, محمدپویان جدیدفرد
1 - 9 (9)