- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کوهستانی, فرناز, دستیار تخصصی گروه پریودنتولوژی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کاظمی, لیلا, دانشجوی دندانپزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

گ

گودرزی, ملیکا, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ق

قاسمی, امیر, دانشیار گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
قربانی, زهرا, استادیار گروه دندانپزشکی جامعه نگر، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ن

نحوی, گلناز, دستیار گروه ارتودنسی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

م

ملااسدالله, فاطمه, استادیار، گروه کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
محمد رحیمی, حسین, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
محمدی, الهام, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
مشهدی عباس, فاطمه, دانشیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
معتمدیان, سعیدرضا, دستیار تخصصی گروه ارتودنسی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ا

ابریشمی, محمدرضا, استاديار گروه پريودنتيكس،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
احمدی, سمانه, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
اسکندریون, سولماز, استادیار گروه مواددندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ب

بهناز, محمد, استادیار گروه ارتودنسی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
برگریزان, مجید, دانشیار گروه کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
برارزاده صورتی, آوا, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ج

جدیدفرد, محمدپویان, استادیار گروه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ح

حسین پور, سپنتا, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
حسن یزدی, سارا, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

خ

خاکی, مجیدناصر, استادیار گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

د

دانش کاظمی, پدرام, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ر

روزبان, حمید, دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

س

سیدی, اشرف, استادیار گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ش

شاملو, نفیسه, استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

1 الی 25(از مجموع 28 مورد)    1 2 > >>