مجله تحقیقات دانشجویی

امتیازات: ایندکس شده در گوگل اسکولار، نمره مقاله ی پایان نامه، مبلغ حق تشویقی مقالات. اطلاعات بیشتر در: راهنمای نویسندگان


مجله دندانپزشکی دانشجویان ژورنال علمی پژوهشی با داوری همتا (peer-review) است که با تلاش و همت دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی و تحت نظر اساتید این دانشکده شروع به کار کرده است. این مجله مقالات ارجینال، مروری، گزارش مورد و گزارش تکنیک در حوزه های مختلف دندانپزشکی به زبان فارسی را منتشر می کند. ارسال مقاله برای کلیه دانشجویان، دستیاران، محققان و اساتید تمامی دانشگاه ها آزاد است.


جلد مجله تحقیقات دانشجویی

صاحب امتیاز: دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (واحد استعدادهای درخشان)
مدیر مسئول: دکترآرش خجسته
سردبیر: دکتر مهدی کدخدازاده
قائم مقالم سردبیر و مدیر اجرائی: دکتر سعیدرضا معتمدیان

 

کمیته اجرائی: حمیدرضا مسلمی، حسین محمد رحیمی، آیدا خیری، ملیکا گودرزی، احمد صوفی

 

شوراي سياست گذاري: دكتر محمدجعفر اقبال، دكتر قاسم انصاري، دكتر آرش خجسته، دکتر آزیتا طهرانچی، دكتر فاطمه مشهدي عباس، دكتر محمد بهناز، دکتر سعیدرضا معتمدیان

 

هیئت تحریریه:

دكتر محمد بهناز (استاديار گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمدجعفر اقبال (استاد گروه اندودانتيكس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر قاسم انصاري (استاد گروه دندانپزشكي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر مريم بهاروند (دانشيار گروه بيماري هاي دهان و تشخيص، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر آرش خجسته (دانشيار گروه جراحي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر محمد پويان جديدفر (استاديار گروه دندانپزشكي جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ياسمن رضواني (استاديار گروه دندانپزشكي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ياسر صافي (استاديار گروه راديولوژي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر سوده طهماسبي (استاديار گروه ارتودنسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر الهام مروج صالحي (استاديار گروه دندانپزشكي ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر فاطمه مشهد يعباس (استاديار گروه آسي بشناسي دهان و فك و صورت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر فرهود معصومي (استاديار گروه پروتزهاي دنداني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
دكتر ماندانا ناصري (دانشيار گروه اندودانتيكس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)