ارسال مقاله

برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

راهنمای نویسندگان

مجله تحقیقات دانشجویی امکان انتشار انواع مقالات تحقیقی (اورجینال)، مروری (نظام مند)، گزارش مورد و تکنیکال نوت را دارد. مقالات ارسالی بعد از داوری، در صورت پذیرش به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شوند. برای انتشار مقاله نویسنده اول می بایست دانشجو یا دستیار باشد و نویسنده مسئول هیئت علمی باشد.

دانشجویان، دستیاران و محققان تمامی دانشگاه ها و رشته ها می توانند مقالات خود را برای این ژورنال ارسال کنند.

 تذکر مهم: عدم رعایت نکات ارائه شده در این راهنما و عدم تطابق مقالات ارسالی با راهنمای نویسندگان موجب رد شدن فوری مقالات می شود.

 

تذکر: براساس تایید معاونت پژوهشی، با چاپ مقاله در این ژورنال نمره مقاله پایان نامه برای دانشجو محاسبه می شود (نمره پایان نامه از 18 است و دو نمره مربوط به چاپ مقاله است)

 

تذکر: دانشجویان می توانند بعد از انتشار مقاله برای دریافت مبلغ تشویقی مقالات از کمیته پژوهشی دانشجویان اقدام کنند.

 

 لازم به ذکر است که مجله از پذيرش عناوين تکراری و مطالعات مشابه که در اين مجله يا ساير مجلات دندانپزشکی چاپ شده باشند معذور است. این ژورنال به هیچ عنوان مقالاتی که ترجمه مطالعات انگلیسی باشند را نمی پذیرد.

 

از نويسندگان محترمی که مايلند مقاله آنها در مجله حاضر چاپ گردد خواهشمند است به نکات زير توجه نمايند :

1- مسئوليت صحت مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات بعهده نويسنده می‌باشد و کليه حقوق جزئی و کلی مقالات مندرج در مجله برای نويسندگان محفوظ است. در هر حال اين مجله در پذيرش، اصلاح، ويرايش و رد يا قبول مقالات آزاد است. در ضمن مقالات ارسالی عودت داده نمی‌شوند .

2- ارائه نامه‌ای خطاب به سردبير با امضای تمامی نويسندگان مبنی بر عدم چاپ مقاله در مجله ديگر، تأييد عنوان، نام، تعداد و ترتيب اسامی نويسندگان و واگذاری حق مؤلف مسئول به دفتر مجله الزامی است .

3- ارسال همزمان مقاله به چند مجله محروميت 2 ساله نويسنده از پذيرش مقاله را به دنبال خواهد داشت.

4- اگر تحقيق توسط ارگان، نهاد يا سازمان خاصی پشتيبانی شده يا از آنان اعتبار مالی گرفته است، ذکر نام ارگان، نهاد يا سازمان مربوطه الزامی است. همچنين در صورتی که مولفين در سازمانی که حمايت مالی تحقيق را بر عهده داشته است عضويت داشته يا سهمی دارند که نتيجه تحقيق بر آن اثرگذار می باشد، بايد آن را ابراز نمايند.

 

 

ارسال مقاله

از نويسندگان محترم تقاضا می شود که مقالات خود را بصورت الکترونيکی (فایل نهایی را با پسوند doc یا docx ) به آدرس مجله دانشکده دندانپزشکی ( journaldentalschool@gmail.com) ایمیل کنند. لطفا ذکر کنید که مقاله ارسالی برای چاپ در مجله تحقیقات دانشجویی می باشد. تمامی قسمت ها شامل نامه به سردبیر، صفحه عنوان، اسامی نویسندگان، چکیده فارسی  و انگلیسی، متن مقاله، رفرنس ها، جداول و اشکال در یک فایل باید تهیه و ارسال شوند. به علاوه تمامی نویسندگان باید تایید کنند که متن مقاله را خوانده و پذیرفته اند.

 

 

شيوه نگارش:

کل مقاله (شامل رفرنسها، عنوان تصاوير وجداول، و مطالب زير جداول) بايد با فونت Times New Roman به سايز 12 تايپ شده و فاصله خطوط double-spaced باشد. سايز صفحات بايد A4 ( 210 × 297 mm ) بوده و از صفحۀ عنوان، شماره صفحات در پايين انها ذکر شده باشد. ترتيب مطالب در مقاله عبارتست از: صفحۀ عنوان فارسی، صفحه عنوان انگلیسی، خلاصه فارسی، خلاصه انگلیسی، کلمات کليدی فارسی، کلمات کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، يافته ها، بحث، نتيجه گيری، تقدير و تشکر، منابع، جداول و اشکال. صفحه عنوان، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی، چکیده و واژگان کلیدی باید به دو زبان فارسی و انگلیسی باشند.

 تذکر: مقالات مروری تنها در صورتی که نظام مند (systematic) و مطابق با PRISMA statement انجام شده باشند مورد داوری قرار می گیرند. لذا پیشناد می شود که قبل از نوشتن مقاله مروری حتما راهنماهای مربوطه را مطالعه کنید و چند مقاله که به صورت systematic review در حوزه مطالعه شما انجام شده است را به دقت مورد بررسی قرار دهید. یک نمونه مقاله مروری با فرمت مناسب که در این ژورنال چاپ شده است را می توانید اینجا مشاهده کنید. مقالات بایستی حداقل از چنین کیفیتی برخوردار باشند.


نامه به سردبیر:

یک متن به همراه امضا و تایید تمامی نویسندگان مبنی بر توافق و تایید متن مقاله، ترتیب نویسندگان و تایید ارجینال بودن مطالب (کپی یا ترجمه نباشد) و اینکه در هیچ مجله دیگری چاپ نشده یا تحت بررسی برای چاپ نیست.


 

صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی)

- از بکار بردن کلمات اختصاری و فرمول در «عنوان» خودداری شود.

تذکر: عنوان مقالات مروری باید دقیق باشد و یک سوال مشخص و مفهوم داشته باشد. عناوین کلی و مبهم قابل قبول نمی باشد. عناوین می بایست ترجیحا با فرمت سوال PICO تطابق داشته باشند.

- نام و نام خانوادگی نويسندگان، همراه با رتبه علمی و دانشگاهی و نام مرکز يا سازمانی که تحقيق در آن انجام شده همراه با آدرس پستی و الکترونيکی و شماره تلفن و نمابر نويسنده مسئول که با کشيدن خط زير نام ايشان از ديگر نويسندگان متمايز شده است،ذکر گردد.

 

چکيده (فارسی و انگلیسی)

- چکيده نبايد بيش از 300 واژه باشد (جداقل بايد 150 واژه داشته باشد)

- چکيده بايد بطور خلاصه شامل سابقه و هدف، مواد و روشها، نتايج اصلی و نتيجه‌گيری نهايی باشد. چکيده بايد به تنهايی منعکس کننده محتويات مقاله باشد. (تمامی این بخش ها برای مقالات مروری نیز ضروری می باشد)

 

واژگان کليدی (فارسی و انگلیسی)

معمولا 6-3 کلمه بوده و بايد با استفاده از ليست واژگان MeSH (Medical Subject Headings) از Index Medicus انتخاب شوند.

 

مقدمه

اين قسمت هدف تحقيق و اطلاعات کلی در مورد سابقه تحقيق را بطور خلاصه بيان می‌کند. اين بخش نبايد حاوی اطلاعات و نتيجه گيری مطالعه باشد .

تذکر: در مقدمه می بایست ضمن مرور بر کلیات موضوع، تناقضات یا گپ موجود در مطالعات گفته شود. ضرورت انجام تحقیق ارائه شود و در نهایت هدف از انجام مطالعه ذکر شود.

 

مواد و روشها

اين بخش بايد شامل روش دقيق انجام يا مشاهده يا آزمايش باشد. نحوه انتخاب نمونه ها (مواد، بيماران، حيوانات آزمايشگاهی، و گروههای کنترل) بوضوح توضيح داده شود. در مورد بيماران نيز ذکر سن، جنس و متوسط سن همراه با انحراف معيار ضرورت دارد. همچنين مراحل گرفتن رضايتنامه از بيماران و ثبت تحقيق در کميته اخلاق دانشگاه يا مراکز تحقيقاتی بايد در مقاله ذکر گردد. اطلاعات کافی داده شود، بگونه ای که آزمايش قابل تکرار باشد. اگر از روش خاصی استفاده شده است بايد منبع ذکر شود ولی اگر روش جديد است بايد اطلاعات کافی در مورد آن ارائه شود. اگر در تحقيق از وسيله‌ای استفاده شده است بايد نام کارخانه، شهر و کشور سازنده آن، جلوی نام محصول، در پرانتز آورده شود. اگر در تحقيق از دارويی استفاده شده باشد ذکر نام ژنريک، دوز و نحوه تجويز آن ضروری است. همچنين روش‌های آماری و برنامه کامپيوتری مورد استفاده بايد عنوان شوند .

تذکر: در مقالات مروری نیز بايد روش دقیق انجام مطالعه ذکر شود. بخش مواد و روش ها در مطالعات مرور نظام مند می تواند شامل این قسمت ها باشد: طراحی مطالعه (که در آن سوال مطالعه براساس فرمت PICO مطرح می شود. معیارهای ورود و خروج دقیق (مثلا نوع و طراحی مطالعات، روش اندازه گیری ها، حداقل حجم نمونه، حداقل مدت زمان فالوآپ و ...) مطالعات ذکر می شود)، روش جستجو (واژگان کلیدی، پایگاه های جستجو، محدودیت های سرچ شامل زبان و زمان، تعداد افرادی که پروسه سرچ را انجام داده اند)، نقد مطالعات (روشی که براساس آن مطالعات وارد شده مورد نقد قرار گرفته اند)، استخراج داده ها (چه داده هایی و چگونه از هر مطالعه استخراج شده). اين روشها بايد در چکيده نيز بطور خلاصه بيان شوند. (حتما پیشنهاد می شود systematic review های منتشر شده در سیر مجلات را مشاهده کنید)

تذکر: واژگان کلیدی باید با دقت بالا انتخاب شوند تا تمامی مطالعات در آن حوزه را شامل شوند. انتخاب دو یا سه واژه برای جستجو مناسب نیست و معادل های ان ها نیز باید با دستورات سرچ (AND, OR, …) مورد استفاده قرار گیرند.

تذکر: به هیچ عنوان "free full text" به عنوان معیار ورود و خروج یا محدودیت سرچ قابل قبول نیست. برای دسترسی رایگان به متن کامل تمامی مقالات می توانید از سایت http://sci-hub.cc/ استفاده کنید.

 

يافته ها

در اين بخش بايد يافته های تحقيق به شکل متن همراه با جداول و تصاوير ارائه گردد. محتويات جداول نبايد در متن تکرار شوند بلکه بجای آن بايد به شماره جداول ارجاع داده شود. مقالات طولانی ممکن است به منظور وضوح بيشتر محتويات در برخی از قسمت‌ها (خصوصاٌ در بخش يافته‌ها و بحث) به سرفصل‌های ريزتری (subheadings) نياز داشته باشند .

- تصاوير بايد به فورمت JPEG يا TIF و با کيفيت عالی ارسال شوند .

- در صورت استفاده از تصوير چهره افراد، جهت محرمانه نگاهداشتن اطلاعات بيماران، پوشيده بودن چشمها و ارسال رضايت‌نامه از طرف بيماران مبنی بر عدم تعارض تحقيق با منافع آنها الزامی است .

- جداول، نمودارها و تصاوير بايد شماره‌گذاری شده و تعداد هرکدام از آنها از 4 مورد تجاوز ننمايد .

- جداول  و تصاویر در انتهای متن، بعد از منابع آورده شوند.

تذکر: در مورد مقالات مروری ارئه فلوچارت جستجوی مقالات (عبارت PRISMA flow diagram را در گوگل جستجو کنید) و همچنین جدول خلاصه مقالات وارد شده ضروری است. همچنین در صورت ارزیابی کیفیت و نقد مطالعات نیز باید جدولی در این مورد تهیه شود. جداول می تواند برحسب موضوع تقسیم بندی شوند. (حتما پیشنهاد می شود systematic review های منتشر شده در سایر مجلات را مشاهده کنید)

تذکر: در این ژورنال تنها عناوینی مورد پذیرش قرار می گیرند که حداقل ده مطالعه مورد بررسی قرار گرفته باشد.

 

بحث

اين بخش بر يافته‌های مطالعه حاضر تأکيد می‌نمايد و به بررسی نقاط تشابه و تفاوت با ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه می‌پردازد. اطلاعات جزئی نبايد مجدداٌ در اين بخش تکرار شوند. در اين بخش بايد به بررسی جنبه‌های جديد و مهم مطالعه و نتيجه‌گيری‌های حاصل از آن پرداخت. همچنين در اين قسمت بايد به اين نکته اشاره شود که آيا فرضيه مطرح شده در مقاله درست يا نادرست بوده، يا نتيجه‌ای نمی‌توان گرفت . همچنين محدوديتهای مطالعه و پيشنهادات برای مطالعات بعدی نيز در اين بخش بايد ارائه شود.

تذکر: در مورد مقالات مروری از ارائه اطلاعات کلی و خارج از بحث پرهیز شود. به مقایسه نتایج مطالعات وارد شده، تناقضات یا همسویی های آن ها، گپ بین مطالعات، کیفیت مقالات وارد شده، نقاط ضعف و قوت آن ها، و محدودیت های مرور سیستماتیک انجام شده بپردازید.

 

نتيجه گيری

ارتباط نتيجه گيری با اهداف مطالعه بايد مشخص شود ولی الزاما نتيجه گيری بايد با داده های مطالعه ساپورت شود.

تذکر: در مورد مقالات مروری از ارائه نتیجه گیری های کلی خودداری کنید. نتیجه گیری باید براساس داده ها و مطالعات وارد شده باشد.

 

تقدير و تشکر

در اين بخش بايد از تمام افرادی که در انجام تحقيق دخيل بوده ولی شرايط نويسندگی را احراز نکرده‌اند، نام برده شود. در اين بخش از افرادی که در نوشتن مقاله همکاری کرده، کمک فنی (تکنيکی) نموده‌اند، رئيس بخش يا سازمانی که حمايت لازم را بعمل آورده است و ساير حاميان مالی قدردانی می‌گردد .

 

منابع

تذکر: رعایت فرمت دقیق در بخش رفرنس ها ضروری است. به خلاصه کردن عنوان مجلات، ترتیب (نویسدگان، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال، مجلد و شماره صفحه) و نقطه گذاری ها دقت شود.

- منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده در متن ليست شوند. منابع در متن بايد با اعداد صحيح در پرانتز آورده شوند. منابع با توجه به استاندارد Vancouver تنظيم شوند.

- تا حد امکان بايد از منابع فارسی استفاده نشود، اما در صورت لزوم، عنوان مقاله بايد به انگليسی نوشته شده و در انتهای منبع کلمه [Persian] اضافه می‌شود .به هیچ عنوان در رفرنس ها نباید عنوان فارسی نوشته شود.

- اسم اختصاری مجلات بايد بر اساس اخرين اصلاحات Index Medicus باشد.

- وقتی که تعداد نويسندگان 6 نفر يا کمتر باشد، بايد نام تمامی انها ذکر شود. اما اگر تعداد انها بيش از 6 نفر بود، نام 6 نفر اول اورده شود و سپس از کلمه et al. استفاده شود.

- در مقالات short communication تعداد رقرنسها بايد کمتر از 20 باشد.

- مثالهايی از رفرنسها:

الف ـ اگر مأخذ مقاله‌ای در يک مجله باشد .

Ward Jr DF, Salasznyk RM, Klees RF, Backiel J, Agius P, Bennett K, et al. Mechanical strain enhances extracellular matrix-induced gene focusing and promotes osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells through an extracellular-related kinase-dependent pathway. Stem Cells Dev 2007;16:467-80

ب ـ اگر مأخذ کتاب باشد .

1- وقتی نويسنده کل کتاب يک يا چند نفرند :

McCabe JF, Walls A. Applied dental materials. 9th ed. Blackwell Scientific Publishing; 2008.

2- زمانی که مأخذ کتابی است که هر فصل آن توسط مؤلفين مختلفی نوشته شده است :

Blomberg S: Psychologic response In: Branemark PI, Zarb GA, Albrektesson T: Tissue Integrated Prosthesis. Chicago: Quintessence Int 1985; Chap 9: 199-209

 

 

ضوابط انتشار مقالات کارآزمايی بالينی در نشريات علوم پزشکی

با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمسيون نشريات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمائی‌های بالينی کشور تمام مطالعات کارآزمائی بالينی داخل و خارج کشور در صورتی در نشريات پزشکی داخل کشور قابليت چاپ و يا انتشار الکترونيک دارد که قبل از شروع بيمارگيری در مرکز ثبت کارآزمائی‌های بالينی ايران (IRCT) به ثبت رسيده باشد .

تبصره 1- از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمائی‌های بالينی منظور به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمائی‌های بالينی می‌باشد .

تبصره 2- کارآزمائی‌های بالينی که در داخل کشور انجام می‌شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بايستی در مرکز ثبت کارآزمائی‌های بالينی ايران هم ثبت شوند. اين شامل کارآزمائی‌های خارجی که در ايران انجام می‌شوند، نيز می‌شود .

تبصره 3- مقالات کارآزمايی‌های بالينی که در خارج از کشور انجام شده‌اند، در صورت ثبت به موقع در يکی از مراکز ثبت کارآزمايی‌های بالينی مورد تأييد WHO در نشريات داخلی قابل چاپ است .

 

 

روند ارزيابی مقالات

مقالات کاملاٌ محرمانه بوده، پس از ثبت در دفتر مجله توسط شورای سردبيری بررسی شده جهت داوری ارسال می‌گردند. پس از اعلام نظر داوران، ظرف 4 هفته، اين نظرات به همراه اصلاحات فورمتی به نويسنده ارسال می‌گردند .

* تأخير بيش از سه ماه در ارسال مقاله تصحيح شده از طرف نويسنده به منزله انصراف از ادامه روند ارزيابی تلقی شده، انجام مجدد اين مراحل مستلزم ثبت دوباره مقاله می‌باشد .

در ادامه، مقاله تصحيح شده جهت مشاوره مجدد برای داوران ارسال می‌گردد. پس از اعلام نظر داوران مقاله جهت اظهارنظر نهايی به سردبير ارجاع می‌گردد. در نهايت در صورت تأييد يا رد مقاله توسط سردبير نامه‌ای مبنی بر تأييد يا رد مقاله برای نويسنده ارسال می‌گردد .

 

 

- پيش از چاپ و به منظور پيشگيری از بروز هرگونه اشتباه، نسخه‌ای از مقاله برای مولف مسئول ارسال می‌گردد تا آن را مورد تأييد نهايی قرار دهد. اصلاحات انجام شده بايد بطور مشخص مارک شده، بلافاصله به دفتر مجله ارسال شوند .

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.