دوره 3, شماره 3 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

آگاهي و نگرش والدين تحصيلکرده در مورد نگهداري کودکان در خودروهاي شخصي و استفاده از صندلي کودک PDF XML
غلامرضا خادمی, نادر ناظری, عبدالکریم حامدی, نوشین عبداله پور, مجید سزاوار, حسن غلامی 146 - 141
بررسي بايوآئروسلهاي قارچي در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان طالقاني با دو روش پليتگذاري و بايوآئروسلمتري در سال 1392 PDF XML
محمد رضا مسعودی نژاد, علی قجری, نادره هزار خانی, اسماء علی یاری 154 - 147
جذب بخارات تولوئن توسط نانو زئوليت در بستر ثابت و سيال PDF XML
سجاد انصاری, محمدجواد جعفری, رویا صدقی, منصور رضازاده آذری, رضوان زنده دل 160 - 155
بررسي اپيدميولوژيک سوانح و حوادث ترافيکي منجر به فوت در استان سيستان و بلوچستان در سال 1391 PDF XML
سمیرا طراوت منش, سید سعید هاشمی نظری, محمدرضا قدیرزاده, لیلا طراوت منش 168 - 161
آگاهي، نگرش و عملکرد رانندگان موتورسيکلت در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي در شهر کاشان PDF XML
علی مرادی, حمید رضا گیلاسی, جلیل حسنی 184 - 175
ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي PDF XML
منصور ضیایی, سید یونس حسینی, هوشیار شریعتی, الهه خوشبو 190 - 185
تجزيه‌وتحليل حوادث ثبت‌شده در يک مرکز مديريت بحران و فوريت‌هاي پزشکي PDF XML
اسماعیل زارعی, علی درمحمدی 198 - 191
سازه‌هاي پيشگويي‌کننده سوانح در مادران داراي کودک زير 5 سال شهرستان خرم‌آباد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي PDF XML
مریم فتحی شیخی, محسن شمسی, محبوبه خورسندی, محمد حیدری 206 - 199

گزارش کوتاه

ارزيابي و مقايسه روش‌هاي منطق فازي و تحليل سلسله‌مراتبي در رتبه‌بندي و تحليل کمي خطر‌هاي ايمني مطالعه موردي: يک نيروگاه سيکل ترکيبي PDF XML
طالب عسکری پور, الهه کاظمی, حامد آقایی, مصطفی مرزبان 174 - 169