دوره 2, شماره 2 (1393)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها PDF XML
امیراشکان نصیری پور, پوران رئیسی, مهرنوش جعفری 73-84
بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی PDF XML
تیمور اللهیاری, زهرا سلیمی فرد, حمیدرضا خلخالی, ایرج محبی 85-94
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در استفاده از صندلی ایمنی کودک در خودروها PDF XML
محمدرضا احدی, هادی پرویزیان 95-102
ارزيابي لايه‌هاي حفاظتي مستقل برج‌های شیرین سازی گاز در دو پالایشگاه گاز PDF XML
محمدجواد جعفری, علیرضا عسکریان, لیلا امیدی, محمد رضا میری لواسانی, لعبت تقوی, علیرضا عاشوری 103-112
استفاده از منطق فازی در برآورد احتمال شکست در آنالیز ریسک به روش درخت خطا PDF XML
سمیرا میرزا, محمدجواد جعفری, منوچهر امیدواری, سید محمدرضا میری لواسانی 113-123
ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی PDF XML
جواد رضازاده, سیدمحمد علوی نیا, امینه کاویانی, صفدر جباری, رضا گنجی 124-132
مقايسه دو روش فعال و غير فعال اندازه گيري بیوآئروسل های محیطی در بخش ICU بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سال 1392 PDF XML
محمدرضا مسعودی نژاد, علی قجری, نادره هزارخانی, اسماء علی یاری 133-139
بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر PDF XML
مسعود نقاب, فاطمه امیری, رحیم مویدی, سید یونس حسینی 140-147