دوره 4, شماره 1 (1395)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل پژوهشی

بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان PDF XML
حمید سوری, الهه رفیعی, نرگس انتظامی, جلیل حسنی, سیده معصومه حسینی 8 - 1
وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏ PDF XML
علی خالویی, محمد ملکوتیان, محسن مهدی پور رابری 24 - 19
نقش سوانح جاده‌اي برون شهري بر رشد ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل PDF XML
پریسا بازدار اردبیلی, پیمان پژمان زاد 32 - 25
نقش تجهيزات ايمني در کاهش شدت آسيب‌هاي سروصورت در تصادفات موتور سيکلت و خودرو PDF XML
مجيد حاجي مقصودي, سيد مصطفي اخلاقي, مهرناز نيکوئيه, محمدحسين دهقاني, سيد وحيد احمدي هنزايي, سيد محمدحسين حسيني 38 - 33
تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري PDF XML
مدینه روستای شالمایی, فاطمه رخشانی, علی رمضانخانی, حمید سوری 46 - 39
الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391 PDF XML
علی خورشیدی, الهه عینی, حمید سوری 54 - 47
نگرش رانندگان درباره ارزيابي اعمال مقررات سرعت در بزرگراه‌هاي استان گلستان PDF XML
فهیمه جعفری, سید رسول داودی 62 - 55

گزارش کوتاه

ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد PDF XML
حمید سرخیل, جواد توکلی, سروش رضوانی 68 - 63

مروری ساده/ غیرسیستماتیک

شيوع اختلالات اسكلتي – عضلاني ناشي از کار در اندام هاي فوقاني: مطالعه مرور سيستماتيك و متاآناليز PDF XML
ایوب پرنو, محسن پورصادقیان, لیلا امیدی, محسن پرنو, کوروش سایه میری, فاطمه سایه میری 18 - 9