دوره 6, شماره 3 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی

آسيب‌شناسي رفتارهاي ناايمن و بررسي ارتباط آن‌ها با ويژگي‌هاي شخصيتي و کانون کنترل در کارکنان پروژه‌هاي اجرايي شرکت گاز استان خوزستان PDF XML
سیما پری زاده, حسین سماواتیان, ابوالقاسم نوری, الهام بوستانی 112 - 99
تعيين اثربخشي سيستم تهويه در يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8 PDF XML
محمد جواد جعفری, منوچهر مهریان, منصور رضازاده آذری, سهیلا خداکریم 122 - 113
ارزيابي روند مرگ‌و‌مير عابران پياده سوانح ترافيکي جهان (2015 - 1990) PDF XML
محمدرضا مهماندار, مسعود صالحی, توفیق مبادری, محمد آریانا, احسان خلیلی 130 - 123
تاثير فاکتورهاي محيط کاري سالم بر پيامدهاي شغلي با ميانجي‌گري رضايت شغلي و امنيت شغلي PDF XML
محمد حسنی, میثم قاسمی 143 - 131
تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم PDF XML
مرتضی طاهری, مسعود میرمعزی, محمدفاضل صباغی 151 - 144
برآورد ميزان تمايل به پرداخت براي کاهش مرگ‌و‌مير و مصدومان ناشي از سوانح ترافيکي مطالعه موردي: شهر اروميه PDF XML
آمینه نادری, شهرام فتاحی, سمیه اعظمی 162 - 152
تأثير پيشگيراننده کشش تسهيل عصبي– عضلاني بر درد، انعطاف‌پذيري و پارامترهاي عملکردي افراد مبتلابه كوفتگي عضلاني تأخيري PDF XML
جواد الماسی, علی جلالوند, مهرداد عنبریان, بهزاد همدانی, شهرام اهنجان 172 - 163