دوره 6, شماره 2 (1397)

در حال انتشار

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی

بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395 PDF XML
اکبر جوان بي‌پروا, امين عادل, الهه هوشمند 54 - 49
ارزيابي خطر حريق بيمارستان دانشگاه به روش فريم و تأثير سامانه آب‌پاش خودکار، بر سطح مخاطره حريق در سال 1395 PDF XML
علی محمد اصلانی, احسان حبیبی 72 - 65
آگاهي و نگرش کنترل آلودگي هواي شهر تهران از منظر سالمندان و زنان باردار در سال 1396 PDF XML
سميه جعفريان, زهرا آقالري, مرضیه نجار 80 - 73
تحليل مکاني مار گزيدگي در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در سال‌هاي 94-1390 PDF XML
اسلام مرادی اصل, داود ادهم, حافظ میرزانژاد اصل, هادی اقبالی, حسین سلیمانزاده, جواد رفیع نژاد, مالک اباذری, تاج الدین اکبرزاده 86 - 81
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بروز خطاهاي انساني در بخش سلامت: مطالعه مروري منظم PDF XML
ایرج محمدفام, یونس محمدی, محمدرضا امیری, صفورا کریمی 90 - 87

مورد-شاهدی

بررسي عوامل خطر مرتبط با سوانح و حوادث ترافيکي در رانندگان شهر کاشان PDF XML
علي مرادي, خالد رحماني, جليل حسني, حميدرضا گيلاسي, فاطمه دارابي 64 - 55