دوره 5, شماره 3 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

گزارش موردی

ريزش ساختمان پلاسکو به دنبال آتش‌سوزي و درس آموخته‌هاي آن PDF XML
داود خراساني زواره, محمدرضا شکوهي 124 - 120

پژوهشی

بررسي شيوع شناختي خشونت و آسيب‌هاي ناشي از آن در مراجعين به مرکز کشيک پزشکي قانوني تهران در سال 1394 PDF XML
سید فرهاد رضواني اردستاني, حسین شهنوازی 131 - 125
فراواني صدمات ورزشي و عوامل مرتبط با آن دريکي از مراکز آموزشي درماني شهر رشت PDF XML
شادمان رضا ماسوله, زهرا محتشم امیری, آرزو منفرد, شاهرخ یوسف زاده چابک, حسین اتحاد, لیلا کوچکی نژاد 139 - 132
تاثير و ماندگاري يک دوره تمريني عصبي-عضلاني بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرين مزمن مچ پا PDF XML
الناز ذهبي, مهسا محمدجاني, فاطمه عليرضايي نقندر, سید علی اکبر هاشمي جواهري 147 - 140
بررسي فراواني و عوامل موثر بر سوانح ترافيکي منجر به جرح يا فوت در بيمارستان‌ها‌ي منتخب مازندران، سال 1392 PDF XML
قهرمان محمودی, معصومه عبدی تالارپشتی 156 - 148
بررسي متغيرهاي انساني و سازماني به‌عنوان پيش‌بين‌هاي آگاهي از موقعيت کاري در ميان کارکنان عملياتي شرکت خودروسازي پارس‌خودرو PDF XML
فریبا کیانی, احمد برجعلی 168 - 157
تهيه و اعتبارسنجي پرسشنامه ارزيابي وضعيت ايمني پمپ‌بنزين‌هاي شهري PDF XML
سعید یاری, مصطفی پویا کیان, محمد جواد جعفری, عباس علیپور, سکینه ورمزیار 180 - 169