تماس مجله

آدرس پستی

تهران - بزرگراه چمران - ولنجک - خیابان اعرابی - نرسیده به بیمارستان طالقانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 ستاد - طبقه 7 - مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها - اتاق 711

تماس اصلی

مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
تهران - بزرگراه چمران - ولنجک - خیابان اعرابی - نرسیده به بیمارستان طالقانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 ستاد - طبقه 7 - مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها - اتاق 711
تلفن: 22439980-021
فاکس: 22439980-021
ایمیل: sp.ip.rc@sbmu.ac.ir

تماس حمایت

منیژه ایران فر
تلفن: 22439980 - 021
ایمیل: sp.ip.rc@sbmu.ac.ir