مجله ی پژوهش در دین و سلامت

مجله ی پژوهش در دین و سلامت
نام کامل: 
مجله پژوهش در دین و سلامت
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
دیگر نمایه‌ها: 

portal.issn.org/resource/ISSN/2383-4323

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر مرتضی عبدالجباری
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استادیار
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
خانم مرضیه کرمخانی
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
jrrh@sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
معصومه شکری خوبستانی- ساحله شکری
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
jrrh@sbmu.ac.ir
حامیان: 

 

تلفن: 
23872343 021
آدرس: 
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی (پروانه)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه ششم، مرکز مطالعات دین و سلامت
تاریخ دریافت رتبه: 
Sun, 2016-02-14