بهداشت در عرصه

بهداشت در عرصه
نام کامل: 
بهداشت در عرصه
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Index Copernicus
دیگر نمایه‌ها: 

Biefield Academic Search Engine- BASE
Directory of Research Journals Indexing- DRJI
Scientific Indexing Service- SIS

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Magiran (http://www.magiran.com)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دكتر حسين حاتمي
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر احمدرضا یزدانبخش
حامیان: 

 

تلفن: 
0098-21-22431994
آدرس: 
ايران، تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجك، بلوار دانشجو، دانشكده بهداشت