طب توانبخشي

طب توانبخشي
نام کامل: 
طب توانبخشي
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
دیگر نمایه‌ها: 

 Iran Journals, Open Academic Journals Index

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دكتر محمد قاسمي برومند
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دكتر خسرو خادمي كلانتري
حامیان: 

 

تلفن: 
+98-21-77548496 ; 77542057
آدرس: 
ايران، تهران، ميدان امام حسين، خيابان دماوند، مقابل بيمارستان بوعلي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دورنگار: 
+98-21-77561406