پژوهش در پزشکی

پژوهش در پزشکی
نام کامل: 
پژوهش در پزشکی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

Medicine

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر علیرضا رمضانی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
دانشیار
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
عبدالجليل کلانتر هرمزی
رتبه علمی سردبیر: 
دانشیار
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
امیر ایزدی
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
امیر ایزدی
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
امیر ایزدی
حامیان: 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن: 
0098-21-22439937
آدرس: 
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودک یار، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه همکف، حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، دفترمجله پژوهش در پزشکی؛ صندوق پستی: 4719-19395
دورنگار: 
0098-21-22439951