مجله ليزر در علوم پزشكي

مجله ليزر در علوم پزشكي
نام کامل: 
Journal of Lasers in Medical Sciences
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
انگلیسی
Indexed in: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EBSCO
Medline (Index Medicus)
PubMed Central
SCOPUS
Web of Science (ISI)
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

RICeST
ProQuest

پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
Dr. Mohammadreza Razaghi
رتبه علمی مدیرمسئول: 
Professor of Urology
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
Arash Mohammadi Tofigh
رتبه علمی سردبیر: 
Vascular Surgeon,Associate Professor of Surgery,
شماره تلفن سردبیر: 
پست الکترونیک سردبیر: 
arash_mtofigh@yahoo.com
حامیان: 

 

تلفن: 
+98 21 22 74 92 21
آدرس: 
Shohada- Tajrish Medical Center,Tajrish sq,Tehran,Iran
دورنگار: 
+98 21 22 74 92 21
اولین تاریخ انتشار: 
Fri, 2010-10-01
تاریخ دریافت رتبه: 
Sun, 2011-05-01