فقه پزشکی

فقه پزشکی
نام کامل: 
فصلنامه فقه پزشکی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

www.ISC.gov.ir www.SID.ir

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر سید مصطفی محقق داماد
رتبه علمی مدیرمسئول: 
پروفسور
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
mdamad@ias.ac.ir
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر سعید نظری توکلی
رتبه علمی سردبیر: 
استادیار
شماره تلفن سردبیر: 
88773521----داخلی 204
پست الکترونیک سردبیر: 
sntavakoli@um.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
دکتر محمود عباسی
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
استادیار
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
dr.abbasi@sbmu.ac.ir
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
09121183249
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
دکتر شبنم بزمی
رتبه علمی مدیر داخلی: 
استادیار
شماره تلفن مدیر داخلی: 
88773521----داخلی 203
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
لیلا خانی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
88640124
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
elm@sbmu.ac.ir
حامیان: 

 

تلفن: 
88640124
آدرس: 
تهران- خ ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8 طبقه اول
دورنگار: 
88773521----داخلی 201
اولین تاریخ انتشار: 
Sun, 2010-10-10
تاریخ دریافت رتبه: 
Wed, 2011-02-02