فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی
نام کامل: 
فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

www.ISC.gov.ir www.SID.ir

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 تاریخ پزشکی، تاریخ دندانپزشکی، تاریخ داروسازی، طب سنتی، جامعه شناسی پزشکی

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر علی اکبر ولایتی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر محمود عباسی
رتبه علمی سردبیر: 
دانشیار
پست الکترونیک سردبیر: 
dr.abbasi@sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
مجید طاهری (دبیر علمی)
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
PhD Candidate in Medical Sociology
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
dr.taheri@sbmu.ac.ir
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
88773521----داخلی 222
شماره تلفن مدیر داخلی: 
88773521----داخلی 203
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
مرجان آقانوه‌سی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
88640124
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
tarikh@sbmu.ac.ir
حامیان: 

 

تلفن: 
88640124
آدرس: 
تهران- خ ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8 طبقه اول
دورنگار: 
88773521----داخلی 201
اولین تاریخ انتشار: 
Sun, 2010-10-10
تاریخ دریافت رتبه: 
Wed, 2011-02-02