مجله اخلاق پزشکی

مجله اخلاق پزشکی
نام کامل: 
مجله اخلاق پزشکی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
دیگر نمایه‌ها: 

www.ISC.gov.ir www.SID.ir

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر علیرضا زالی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
dr_a_zali@gmail.com
Chairman phone: 
22749204
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر محمود عباسی
رتبه علمی سردبیر: 
دانشیار
پست الکترونیک سردبیر: 
dr.abbasi@sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
دکتر فریبا برهانی
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
دانشیار
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
faribaborhani@msn.com
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
+98-21-88781036--88778519
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
فروزان اکرمی
رتبه علمی مدیر داخلی: 
دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی اخلاق زیستی
شماره تلفن مدیر داخلی: 
+98-21-88781036--88778519
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
مرجان آقانوه‌سی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
09126777970--88640124
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
elm@sbmu.ac.ir
حامیان: 

 

تلفن: 
88640124
آدرس: 
تهران- خ ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- طبقه اول
دورنگار: 
88773521
اولین تاریخ انتشار: 
Mon, 2007-09-10
تاریخ دریافت رتبه: 
Sat, 2011-04-02