فیزیولوژی و فارماکولوژی

فیزیولوژی و فارماکولوژی
نام کامل: 
فیزیولوژی و فارماکولوژی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Embase
Index Copernicus
SCOPUS
دیگر نمایه‌ها: 

 

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
حیطه‌های علمی: 

Islamic World Sciences Citation (ISC), Scientific Information Database (SID), MagIran

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
فرشته معتمدی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
PHD
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
motamedi@ams.ac.ir
Chairman phone: 
021-22429765
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
سعید سمنانیان
رتبه علمی سردبیر: 
PHD
شماره تلفن سردبیر: 
021-22429765-7
پست الکترونیک سردبیر: 
ssemnan@modares.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
محمد جوان
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
PHD
پست الکترونیک مدیر اجرایی: 
mjavan@modares.ac.ir
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
021-82884522
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
فاطمه صفری
رتبه علمی مدیر داخلی: 
PHD
شماره تلفن مدیر داخلی: 
021-22429765
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
مهین نادری
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
021-2242978-9
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
ppj@phypha.ir
حامیان: 

Neuroscience Research Center, Iranian Society of Physiology and Pharmacology

تلفن: 
021-22429765-9
آدرس: 
Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University (M.C.), Evin, Tehran
دورنگار: 
021-22431624