رابط سلامت

رابط سلامت
نام کامل: 
رابط سلامت
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی
دیگر نمایه‌ها: 

 

حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر علی رمضانخانی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استاد
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
زیر نظر شورای سردبیری
حامیان: 

 

تلفن: 
66700512-21-0098؛ 66727698-21-0098
آدرس: 
ایران، تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان جمهوری، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ کد پستی: 1134845764