Bioethics and Health Law

Bioethics and Health Law
نام کامل: 
Bioethics and Health Law
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
انگلیسی
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر محمود عباسی
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر
تلفن: 
+98-21-88781036--8877851
آدرس: 
ایران، تهران- خیایان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه اخلاق زیستی