نفس

نفس
نام کامل: 
نفس
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی
پایگاه‌‌های داده: 
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر محمد ورهرام
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر محمد ورهرام
حامیان: 

 

آدرس: 
National Research Institute for Tuberculosis and Lung Diseases, Masih Daneshvari Hospital, Dar’Abad, Niyavaran, Tehran, Iran.