مجله طب اورژانس ایران

مجله طب اورژانس ایران
نام کامل: 
مجله طب اورژانس ایران
رتبه: 
درخواست رتبه ارسال شده است
وضعیت انتشار: 
انتشار در دست اقدام
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
CINAHL
EBSCO
Index Copernicus
دیگر نمایه‌ها: 

 

موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر بهروز هاشمی
رتبه علمی مدیرمسئول: 
استادیار
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
behrooz.hashemi@gmail.com
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر مصطفی حسینی
حامیان: 

 

آدرس: 
ایران، تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، بخش اورژانس