سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی
نام کامل: 
سلامت اجتماعی
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
پایگاه‌‌های داده: 
Iran Medex (http://www.iranmedex.com)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

پزشکی اجتماعی، سلامت عمومی، بهداشت، نظام سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر احمدرضا فرسار
رتبه علمی مدیرمسئول: 
دانشیار
پست الکترونیک مدیرمسئول: 
farsar@sbmu.ac.ir
Chairman phone: 
22220980
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر علی اصغر کلاهی
رتبه علمی سردبیر: 
دانشیار
شماره تلفن سردبیر: 
22220981
پست الکترونیک سردبیر: 
chj@sbmu.ac.ir
نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: 
دکتر شهنام عرشی
رتبه علمی مدیر اجرایی: 
دانشیار
شماره تلفن مدیر اجرایی: 
22220980
نام و نام خانوادگی کارشناس دفتر: 
خانم فریما محمدی
شماره تلفن کارشناس دفتر: 
22220980
پست الکترونیک کارشناس دفتر: 
chj@sbmu.ac.ir
حامیان: 

 

تلفن: 
22220980
آدرس: 
ایران، تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه هدیه، پلاک 9، طبقه چهارم
دورنگار: 
26411317
اولین تاریخ انتشار: 
Sat, 2014-10-11