مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
نام کامل: 
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
رتبه: 
دارای رتبه علمی پژوهشی
وضعیت انتشار: 
منتشر می شود
زبان ژورنال: 
فارسی - انگلیسی
Indexed in: 
CINAHL
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
دیگر نمایه‌ها: 

RICeST
SafetyLit
INFOBASE INDEX
Scientific Indexing Service

 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، عضو کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) است.

پایگاه‌‌های داده: 
Islamic World Science Citation Center (ISC) (http://www.isc.gov.ir)
Magiran (http://www.magiran.com)
Scientific Information Database (SID) (http://www.sid.ir)
موتورهای جستجو: 
Google Scholar (http://scholar.google.com)
حیطه‌های علمی: 

 

ترتیب انتشار: 
فصل‌نامه
مدیرمسئول: 
دکتر حمید سوری
نام و نام خانوادگی سردبیر: 
دکتر محمدرضا مسعودی نژاد
نام و نام خانوادگی مدیر داخلی: 
خانم منیژه ایرانفر
حامیان: 

 

تلفن: 
0098-21-22439980
آدرس: 
ایران، تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان پروانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه هفتم، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
دورنگار: 
0098-21-22439980