جستجو


 
شماره عنوان
 
دوره 2, شماره 3 (1389): فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، تابستان 1389 کالبدشناسی اعصاب مغزی در متون کهن فارسی؛ «ذخیره خوارزمشاهی» اسماعیل جرجانی چکیده  PDF
محمد علی محجل شجاء, آر. شین تابس, محمد اردلان, ماریوس لوکاس, گارابود اکنویان, جورج ای. سالتر, جری دبلیو. اوکس, مترجمین: الهام اختری, حمیدرضا حسنلو
 
0 - 0 (1)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته میشوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده میشوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال میشود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمیگرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آنرا در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" میباشد