مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

-

-, -, ​ (ایران)

ف

فقیه‌زاده, سقراط, استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (ایران)
فلاح, فرامرز, دانشكده پزشكي شاهد، تهران، ايران. (ایران)
فلاحی, فرامرز (ایران)
فنودی, صدیقه, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
فیروز پور, مرضیه (ایران)
فیروزآبادی, زهرا, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فیض, سیدرضا, پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، معاون گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
فیض آبادی, زهره (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, استادیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیض‌آبادی, زهره, استادیار طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیض‎آبادی, زهره, Medical Ethics Journal (ایران)
فیضی, پرویز, کارشناس پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فانی, محمد, استادیار مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فانی, محمدمهدی (ایران)
فارسانی, محسن (فرانسه)
فتحی, مریم (ایران)
فرهید زاده, هانیه (ایران)
فرهیدزاده, انسیه, دانشجوی پزشکی، پژوهشگر مرکز طب سنتی و مکمل بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
فرهان, فرشید (ایران)
فروهر, آرزو, کارشناس ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
فروزانی, سیدابوالقاسم, دانشیار تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
فروغی ابری, اصغر, دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
فریدی سقزلو, یحیی, دستیار گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
فرازی, علی اصغر (ایران)
فرازی, علی‌اصغر, استاد گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
فرخي, بابك (ایران)
فردیار, مهرداد, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (ایران)
فصیحی, سیمین, دانشیار، عضو هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (ایران)

ق

قنادی, علیرضا (ایران)
قنبری, محمدعلی, پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قنبری, افسانه, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قنبری, افسانه, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قنبری, افسانه, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, زینت, استاد، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
قنبری هاشم‌آباد, بهرام‌علی, استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. (ایران)
قهرمانی اصل, ولی‌اله, دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، شبستر، ایران (ایران)
قوی, آرزو, دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قارونی, منوچهر (ایران)
قاسمي, رقيه, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. (ایران)
قاسمي برومند, محمد (ایران)
قاسمی مرتقی, معصومه, مربی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قاسمی جوبنه, رضا, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
قاسمی‌پناه, فاطمه, (ایران)
قاضي خانلو ثاني, كريم (ایران)
قدمی یزدی, الهام (ایران)
قدس, روشنک, Medical Ethics Journal (ایران)
قرنجیک, زلیخا, کارشناس ارشد مردم‌شناسی، پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران، ایران. (ایران)
قره‌چاهی, سعیده, دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قرائتی, مرضیه, مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
قراط, فرشته, دستیار تخصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قربان نژاد, پریسا, دانشیار، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قربانزاده, حمیدرضا, دستیار تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
قطب, سیدمسعود, گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
قطبی‌زاده وحدانی, فهیمه, استادیار، گروه زنان ـ زایمان، مرکز تحقیقات مادر، جنین و مراقبت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

ك

كمالي‌نژاد, محمد (ایران)
كمالی‌نژاد, محمد (ایران)
كنگري, هاله (ایران)
كاوياني پويا, حميد, دانشجوي مقطع دكتري، رشته تاريخ ايران باستان، دانشگاه تهران. (ایران)
كثيري, مسعود (ایران)
كريمي, فروزان (ایران)
كشاورز, منصور (ایران)

ل

لوکاس, ماریوس, دپارتمان علوم آناتومی، دانشضگاه سنت جورج، گرنادا، هندشرقی، و دپارتمان آموزش، دانشکده علوم پزشکی هاروارد، بوستون، ماساچوست. (امریکا)
لبيبي, فرزانه (ایران)
لطفی مهروئیه, مریم, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)

م

مقدم, سارا (ایران)
مقدم حیدری, غلامحسین, دانشیار، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران (ایران)
مقدادی, محمدمهدی, دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران (ایران)
ملک ثابت, سمانه‌السادات, گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ملایم, فاطمه, استادیار، بخش زبان عربی، دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران، تهران، ایران (ایران)
ملازاده یزدانی, مریم, پژوهشگر دکترای تخصصی فناوری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
منادی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
منتظرالفرج, راضیه, استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. (نویسند (ایران)
منتظرالقائم, اصغر, استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
منظورالأجداد, سيد محمد حسين, عضو هیأت علمی گروه تاريخ دانشگاه تربیت مدرس. (ایران)
مهدوی‌نژاد, غلامحسین, عضو هیأت‌علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. (ایران)
مهدوی‏ نژاد, غلامحسین (ایران)
مهدویان, محبوب, استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (ایران)
مهدویان, تارا, دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مهدی‌برزی, داریوش, استادیار و متخصص ارتوپدی دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
مهرابی کوشکی, جواد, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مهربانی, مهرزاد, استادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران (ایران)
موید محسنی, سکینه, Medical Ethics Journal (ایران)
موحد, مينا, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
موحد, مینا, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
موحد, مینا (ایران)
موسوی, میرحسن, دانشیار، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
موسوی, جمال (ایران)
موسوی‌نسب, سیدنورالدین, دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، ساری، ایران (ایران)
مينايي, محمد باقر, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. (ایران)
مینایی, محمد باقر (ایران)
مینایی, باقر (ایران)
میکائیلیان, ژانت (آلمان)
میری, محمدرضا, دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (ایران)
میرحیدری, رضا, دستیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
میرزاپور, محدثه (ایران)
مُکاری, محمد, کارشناس ارشد مردم‌شناسی و مدیرگروه مردم‌شناسی زیست‌محیطی پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی، ت (ایران)
مکبّری ‏نژاد, روشنک (ایران)
مکبّری نژاد, روشنک (ایران)
مکبّری‌نژاد, روشنک (ایران)
مکبری نژاد, روشنک, استادیار، گروه طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مکبری‌‌نژاد, روشنک, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مکبری‌نژاد, روشنک, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مکبری‌نژاد, روشنک, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
مکبری‏ نژاد, روشنک (ایران)
مکری, آذرخش (ایران)
ماهروزاده, سمیه, متخصص طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
ماهروزاده, سمیه (ایران)
ماستري فراهاني, رضا (ایران)
مبيني كشه, مريم (ایران)
متولی, عبدالله, دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران (ایران)
متولی حقیقی, یوسف, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران. (ایران)
متوسلیان, ملیحه, استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
متوسلیان, ملیحه, استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
متدین, حشمت‌اله, استادیار گروه معماری، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مجیدی, اعظم, عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مجیدی, زهرا, دستیار دکترای تخصصی داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
مجاهدی, مرتضی (ایران)
مجاهدی, مرتضی, (ایران)
مجاهدی, مرتضی, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
مجد زاده, سید رضا (ایران)
مجرد, مجتبی, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (ایران)
محقق, مهدی, Medical Ethics Journal (ایران)
محمودی, مریم, دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (ایران)
محمودی, سیدعبداله, استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
محمودپور, زینب, دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
محمدی, معصومه, کارشناس ارشد دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. (ایران)
محمدی, شیوا, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
محمدی فارسانی, طیبه (ایران)
محمدی فارسانی, غلامرضا, Medical Ethics Journal (ایران)
محمدی فارسانی, غلامرضا (ایران)
محمدی عراقی, مریم, دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
محمدزاده, یاسمین, پزشک عمومی، مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
محمدزاده مزینان, ابراهیم, کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
محمدزاده مزینان, ابراهیم, دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
محجل اقدم, علیرضا (ایران)
محجل شجاء, محمد علی, مرکز پژوهش بیماری‌های ریه و سل، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
محجل شجاء, محمدعلي (ایران)
محسن‌پور, محدثه, استاديار، گروه اتاق عمل و هوشبري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران. (نویسنده مسوول) (ایران)
مدانلو, اچ دي, بخش اطفال، دانشگاه کاليفرنيا، ايروين، آمريکا. (امریکا)
مراد بیاتی, بهناز, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
مرادی, فاطمه, دستیار دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
مرادی, فاطمه (ایران)
مرادی, محمدحسن, استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران (ایران)
مرادی, حسین, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
مرتجی, زهره, متخصص طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
مرتضی, هانیه, پزشک و پژوهشگر طب سنتی. (ایران)
مردانی حموله, مرجان (ایران)
مرزبند, رحمت‌اله, استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران. (ایران)
مرزبان, مارال, دستیار گروه طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
مزینی, پریسا, همکار پژوهشی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
مساوات, سیدحمداله, متخصص طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (ایران)
مسعودی, نعمت‌اله, دستیار تخصصی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مشهدی, مریم, دستیار تخصصی طب سنتی، دفتر تحقیقات دانشجویان، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
مشيري, ژيلا, کارشناس ارشد پژوهشكده مردم‌شناسی و دانشجوي دكتراي سياستگذاري فرهنگي، تهران، ایران. (ایران)
مصلح, رقیه, دکتری زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (ایران)
مصلح, رقیه, دکتری زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران. (ایران)
مصدق, محمود, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
مصدق, محمود (ایران)
مصری, مهدی, استادیار مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
مظفر پور, سید علی (ایران)
مظفر پور, سید علی, Medical Ethics Journal (ایران)
مظفری, محمد, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. (ایران)
مظفری, مصیب (ایران)
مظفرپور, سيدعلي (ایران)
مظفرپور, سیدعلی, استادیار، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
مظفرپور, سیدعلی (ایران)
مظفرپور, سیدعلی, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
معماریانی, زهرا, متخصص و استادیار داروسازی سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
معینی, منصوره, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
معینی, ریحانه, استادیار، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
معینی, ریحانه, متخصص و استادیار طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
معینی, ریحانه, Medical Ethics Journal (ایران)
معیری, حسن, استادیار جراحی سرطان، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
معیری, حسن, استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)

ن

نقوی مقدم, فاطمه, دانش‎آموخته کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران (ایران)
نقاشیان, بیتا (ایران)
نقدلو, عاطفه (ایران)

چ

چمن‌آرا, کفایت, متخصص زنان و زایمان، بیمارستان مهر، برازجان، ایران. (ایران)
چنگیزی آشتیانی, سعید, Medical Ethics Journal (ایران)
چنگیزی آشتیانی, سعید, استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
چنگیزی آشتیانی, سعید (ایران)
چوپاني, رسول (ایران)
چوپاني, رسول, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
چوپانی, رسول, استادیار، گروه طب سنتي، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
چوپانی, رسول, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
چوپانی, رسول (ایران)

ن

نوجوان, فاطمه, فاطمه نوجوان: استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نوجوان, فاطمه, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
نوجوان, فاطمه, استادیار طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (نویسندۀ مسؤول) مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم، (ایران)
نوحی, عصمت (ایران)
نوری, حسین (ایران)
نورائی, مرتضی, استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نوربالا, احمدعلی, استاد، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روان تنی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران (ایران)
نيكبخت, عليرضا, دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. (ایران)
نيک روان مفرد, ملاحت (ایران)
نیمروزی, مجید (ایران)
نیمروزی, مجید, Medical Ethics Journal (ایران)
نیک آئین, دیبا (ایران)
نیک‌نژاد, شهریار, دکتری مهندسی مکانیک، محقق و پژوهشگر طب اسلامی و مکمل، تهران، ایران (ایران)
نیک‌طبع, زهرا, دستیار تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
نیکونژاد, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان، زاهدان، ایران. (ایران)
نیکبخت, رحیم, مربی، هیأت‌علمی پژوهشی، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، معاونت پژوهشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (ایران)
نیکبخت نصرآبادی, علیرضا (ایران)
نیکبخت‌نصرآبادی, علیرضا (ایران)

چ

چُروم, مرضیه, Medical Ethics Journal (ایران)

ن

نکولعل تک, مریم (ایران)
نکولعل تک, مریم, پزشک و دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید (ایران)
ناقدی, حمیده, دانشجوی دکترای طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
ناقدی باغدار, حمیده, دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
نامدار, حسن, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. (ایران)
نامدار, حسن (ایران)
نامدار, حسن, گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

چ

چاهیان بروجنی, علی‌اصغر, دانش‌آموخته دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (ایران)
چایچی رقیمی, مهشید, دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ن

ناجی نصرآبادی, محسن, مدیر گروه کتابشناسی پژوهش‌ها و مصحح نسخه‌های خطی. (ایران)
ناصری, محسن, مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
ناصری, محسن (ایران)
ناصری, محسن, Medical Ethics Journal (ایران)
ناصری, محسن, دانشیار، گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ناصری, محسن, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
ناصری, محسن, دانشیار، دکترای تخصصی فارماکولوژی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
ناصری, محسن, دکتری تخصصی فارماکولوژی، دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
ناصری, محسن, دکترای تخصصی فارماکولوژی، دانشیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
ناصری, محسن, دانشیار، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ناصری راد, محسن (ایران)
ناظم, اسماعيل, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. (ایران)
ناظم, اسماعیل (ایران)
ناظم, اسماعیل, دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
نبی میبدی, راضیه, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
نبی میبدی, راضیه (ایران)
نبی‌پور, ایرج, استاد، مؤسسه تحقیقات بیومدیکال خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران (ایران)
نجات بخش, فاطمه, استادیار، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
نجات‌بخش, فاطمه (ایران)
نجدی, نازیلا, استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
نخعی, نوذر (ایران)
نخعی, شهربانو, (ایران)

چ

چروم, مرضیه (ایران)

ن

نظری, سید محمد (ایران)
نظری, علی‌محمد, دانشیار بخش مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. (ایران)

ه

همت خليلي, علي, دانشجوي دكتري تاريخ و تمدّن ملل اسلامي دانشگاه تهران. (ایران)
هادی‌زاده, مجتبی, طلبه حوزه علمیه قم، کارشناس بیهوشی، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
هاشم دباغیان, فتانه, استادیار، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
هاشم دباغیان, فتانه (ایران)
هاشم دباغیان, فتانه, Medical Ethics Journal (ایران)
هاشمی, سیداحمد, دکترای علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، کوالالامپور، مالزی. (مالزی)
هاشمی‌نژاد, عباس (ایران)
هدایتی, علی‌اصغر (ایران)

و

ولی‌زاده, لیلا, استاد گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
وکیلی, هادی, دانشیار گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
واحدیان عظیمی, امیر, استادیار مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
واعظ مهدوي, محمدرضا (ایران)
واعظی, سید احمد (ایران)
وحید, حمیده, دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ودادهیر, ابوعلی (ایران)
وزیری, سیدعباس, دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ي

يوسفي, مهدي (ایران)
يوسفي, مهدي, استاديار، گروه طب سنتي ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
يغمايي, فريده, دانشیار دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران. (ایران)

ی

یلمه‌ها, احمدرضا, استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
یوسفی, مهدی, استادیار، دانشکده طب سنتی ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
یوسفی, مهدی, استادیار، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
یوسفی, مهدی, دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، استادیار گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
یوسفی, مهدی (ایران)
یوسفی, احمد, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
یوسفی, سیده صدیقه (ایران)
یوسفی, سیده‌ صدیقه, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، مازندران، ایران (ایران)
یاهک, سجاد (ایران)
یارقلی, مریم (ایران)
یارمحمدی, حسن, Medical Ethics Journal (ایران)
یزدانی, سهراب, دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ک

کلاهدوز, سیما, دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کلاهدوزان, اکبر, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کمالوند, مریم, دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (ایران)
کمالی نژاد, محمد (ایران)
کمالی نژاد, محمد, پژوهشگر، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کمالی‌نژاد, محمّد (ایران)
کمالی‌نژاد, محمد, دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (ایران)
کمالی‌نژاد, محمد (ایران)
کمالی‏ نژاد, محمد, دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
کنگری, هاله (ایران)
کوهی, کمال, دانشیار جامعه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کوشیار, محمدمهدی, دانشیار گروه هماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
کوشکی, اکرم, دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)
کیانی, مهرزاد (ایران)
کافیه, رفیع, دندانپزشک؛ محقق جامعه گیاه‌درمانی ایران؛ پژوهشگر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. (ایران)
کاوه, نرگس, دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کاوه, شهپر, دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کاویانی, زینب, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
کاویانی پویا, حمید (ایران)
کاویانی پویا, حمید, عضو هیأت‌علمی گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کاویانی پویا, حمید, استادیار، عضو هیأت‌علمی گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (ایران)
کاویانی پویا, حمید, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه تاریخ. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کاظمي, عبدالحسن, (ایران)
کاظمی, مصطفی, دانشجوی دانشگاه هنر اسلامی تبریز. (ایران)
کاظمی, عبدالحسن (ایران)
کثیری, مسعود, استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
کثیری, مسعود, پزشک و دانشجوی دکترای تاریخ، مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (ایران)
کریمی, مهرداد, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
کریمی, مهرداد (ایران)
کریمی, مهرداد, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
کریمی, بهروز, استادیار روان‌شناسی دانشکاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران (ایران)
کریمی, بهزاد, استادیار، عضو هیأت‌علمی گروه ایرانشناسی میبد، میبد، ایران (ایران)
کریمی, حمید, استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران (ایران)
کریمی, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کریمی, زینب, دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
کریمی‌فرد, اکرم, کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران (ایران)
کریمخان زند, مصطفی (ایران)
کرباسی خیر, میترا (ایران)
کرد افشار, غلامرضا (ایران)
کشاورز, منصور (ایران)
کعدان, عبدالناصر, استاد و رئیس بخش تاریخ طب ـ دانشگاه حلب، رئیس انجمن بین‌المللی تاریخ طب اسلامی، متخصص ارتوپدی. (ایران)

گ

گل باغ مهیاری, فهیمه, کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علامه فیض کاشان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
گلی, مهرناز, استادیار، گروه علوم قران و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
گلشنی, سیدعلیرضا, دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
گنج بخش زمانی, محسن, فوق لیسانس علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (ایران)
گنج‌بخش زمانی, محسن, فوق لیسانس علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (ایران)
گنج‌بخش زمانی, محسن, کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
گوشه‌گير, اشرف الدين, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران. (ایران)
گوشه‌گیر, اشرف الدین (ایران)
گوشه‌گیر, اشرف‌‌الدین (ایران)
گرجی, نرجس, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
گرجی, نرجس, متخصص و استادیار طب سنتی ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
گرجی, نرجس (ایران)

پ

پنجه, معصومعلی, استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پویان, ناصر, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
پورکیانی, ملیحه, مربی، دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پورحسینی, مژده, دانشجوی دکترای طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ( نویسنده مسؤول) (ایران)
پوررضا, ابوالقاسم (ایران)
پورصالح امیری, سیده‌مریم, دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. (نویسنده‌ مسوؤل) (ایران)
پاکباز, سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
پاکزاد, پردیس, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پاکزاد, احمدرضا, دانشجوی دستیاری طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
پات, فریبا, استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پاسالار, مهدی, مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پاسالار, پروین, استاد، گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

آ

آقایانی چاوشی, اکبر, استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)، تهران، ایران (ایران)
آل عصفور, مهرنوش, کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشكی فسا، فسا، ایران (ایران)
آهنچی, آذر (ایران)
آپند, زهرا, كارشناس امور فرهنگي، پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
آبادیان, حسین, استاد گروه تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران (ایران)
آذری خاکستر, غلامرضا, کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ا

افتخار, طاهره, دانشیار، متخصص زنان و فلوشیپ کف لگن، دپارتمان کف لگن مجتمع درمانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
افتخار, طاهره, استادیار، گروه زنان و زايمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
افراخته, حسن, استاد، گروه جغرافیای روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
افشین مجد, سیامک, دانشیار نورولوژی، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
افشار, لیلا (ایران)
افشار, زري, ‌دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
اقبالیان, فاطمه (ایران)
الله‌قلی‌پور, محمد, کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
اله بداشتی, ندا (ایران)
الهویی نظری, زهرا, استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران (ایران)
امی, احمد, استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (ایران)
امین, احمد, استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران (ایران)
امین, غلامرضا (ایران)
امینی, محمدحسن, دستیار تخصصی طب سنتی دانشکده طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
امیری, سروش, استادیار، عضو هیأت‌علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران (ایران)
امتیازی, مجید (ایران)
انتظاریان اردکانی, سمانه, (ایران)
انصاری‌پور, محمد, دستیار تحصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اوکس, جری دبلیو., بخش جراحی اعصاب اطفال، بیمارستان اطفال، بیرمنگام آلاباما (اوکس). (انگلیس)
ایلخانی, رضا, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
اکنویان, گارابود, دپارتمان علوم پزشکی، کالج پزشکی بیلور، هوستون، تگزاس. (امریکا)
اکاتی, مرضیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
اکبری, محمود, دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (ایران)
اکبری فارمد, سمیه (ایران)
اکبرزاده, آرمین (ایران)
اکبرزاده, علیرضا, دانشیار، آمار زیستی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ابوالقاسمي, محمدجواد, عضو هيأت‌علمي سازمان مطالعه و تدوين كتاب‌هاي درسي دانشگاهي (سمت) و عضو گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، تهران، ایران. (ایران)
ابوالقاسمي, حسن (ایران)
ابوالقاسمی, محمدجواد, عضو هیأت علمی سازمان مطالعه و تدوین كتاب‌های درسی دانشگاهی سمت، عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
ابوالحسنی, زینب (ایران)
اجنگان, پریسا, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)
احمدوند, زینب, استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
احمدی, محبوبه (ایران)
احمدی, ندا, دستیار تخصصی طب سنتی، دفتر تحقیقات دانشجویان، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
احمدی, نزهت, عضو هیأت‌علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و همكار قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در ایران، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
احمدبگی, سمیه, Medical Ethics Journal (ایران)
احسان‌پور, سیدرضا, استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اخلاصی, ابراهیم, استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اختری, مترجم: الهام, مترجم، پزشک، دانشجوی Ph.D طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (ایران)
اختری, مترجمین: الهام, پزشک، دانشجوی PhD طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (ایران)
اختری, الهام, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
اختری, الهام, استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اختری, الهام (ایران)
ادوای, مظهر, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
ادوای, مظهر, پژوهشگر پسادکتری تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اردلان, محمد, دپارتمان کلیه‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران. (ایران)
اسلامی‌فرد, زهرا, دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم، قم، ایران (ایران)
اسماعيلي پراپري, شيوا (ایران)
اسماعیل‌زاده, اعظم, استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اسماعیلی, سیدسعید, استادیار و متخصص طب سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اسماعیلی پراپری, شیوا, کارشناس پرستاری، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
اسماعیلی دوکی, محمدرضا (ایران)
اسماعیلی صابر, سیدسعید, استادیار، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اسمعيلي, رقيه (ایران)
اسدی, شهربانو, (ایران)
اشک‌تراب, طاهره (ایران)
اشرفی, احمد, استادیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اشرفی, احمد, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
اشراقیان, محمدرضا (ایران)
اصفهاني, محمدمهدي, استاد دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران. (ایران)
اصفهانی, محمد مهدی (ایران)
اصفهانی, محمدمهدی, استاد، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
اصلانی, مسیح, کارشناس ارشد روان‌شناسی گرایش شخصیت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اصغری, مجید (ایران)
اصغری, مجید, استادیار، مرکز تحقیقات طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
اصغری استیار, مهرداد (ایران)
اعرج خدایی, سید مصطفی, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)

ب

بمانی, مریم (ایران)
بنیادی, افسانه, (ایران)
بهلگردی, مریم, کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (ایران)
بهمن, مریم (ایران)
بهمنی کازرونی, محمدحسین (ایران)
بهمنش, الهام, دستیار طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
بهاءالدین, زهرا, دکترای تخصصی داروسازی سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
بهروزی, مهرناز, استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
بهرامی, محمود, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
بهرامی, محمدامین, دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. (ایران)
بهرامی, محسن, Medical Ethics Journal (ایران)
بهرامی, محسن, متخصص طب سنتی ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
بهرامی, محسن, استادیار، متخصص گروه طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
بوشاسب گوشه, فیض‌اله, استادیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران (ایران)
بيگ بابا پور, يوسف (ایران)
بینشی‌فر, فاطمه, دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ایران)
بیوس, سودابه, : ماما، محقق و درمانگر طب سنتی زنان، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
بیوس, سودابه (ایران)
بیوس, سودابه, محقق طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
بیوس, سودابه, مربی گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
بیوس, سودابه, ماما، محقق و درمانگر طب سنتی زنان، دانشکده طب سنتی علوم پزشکی دانشگاه تهران، ایران. (ایران)
بیوس, سودابه, ماما، محقق و درمانگر طب سنتی زنان، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
بیژنی, علی (ایران)
بیگ باباپور, یوسف, مصحّح و پژوهشگر متون؛ دانشجوی دکترای تاریخ علم. (ایران)
بیگ‌ باباپور, یوسف, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه. (ایران)
بیاتی, محسن (ایران)
بیرودیان, سعید, پزشک و متخصص اخلاق پزشکی، مدرس و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
باقی‌زاده, عطیه, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
باقرنژاد, فرزانه, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
باقري, منصوره, دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیأت علمی (بازنشسته) دانشگاه الزهراء. (ایران)
باقری, الهه, کارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره‌ي اسلامي. (ایران)
باقری, الهه (ایران)
باقری, الهه, کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، اصفهان، ایران. (ایران)
بابایی, رضا, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (ایران)
بابایی چگینی, سیداحمد, کارشناسی ارشد کلام اسلامی، مدرس حوزه علمیه قم، پژوهشگر فلسفه و کلام اسلامی، قم، ایران (ایران)
بابائی, امیرحسین (ایران)
بابائی, امیرحسین, Medical Ethics Journal (ایران)
بادکوبه هزاوه, احمد (ایران)
باریک بین, بهروز (ایران)
باطنی, غلامرضا, دکترای تاریخ طب و ادبیات کهن، مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
باطنی, غلامرضا (ایران)
باغدار دلگشا, علی, دانشجوی دکتری گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
برهانی, فریبا (ایران)
برهانی, فریبا, دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
بریم‌نژاد, لیلی (ایران)
براتی, امید, (ایران)
برادر, رؤيا, دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء. (ایران)
برجعلی‌زاده, راضیه (ایران)
بزمی, شبنم (ایران)
بشيري, عباس (ایران)
بشیری, عباس (ایران)
بعیری, نسرین (ایران)
بعیری, نسرین, دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)

ت

تقوی شیرازی, مریم (ایران)
تقی‌زاده, کتایون, دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
تقی‌زاده, علی‌اکبر, کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (ایران)
تلافی نوغانی, مجید, گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
تن ساز, مژگان, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
تن‌ساز, مژگان, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
تن‌ساز, مژگان, استادیار، گروه طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
تن‌ساز, مژگان (ایران)
تن‌ساز, مژگان, استادیار، دکترای طب سنتی هیأت‌علمی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
تن‌ساز, مژگان, پزشک و متخصص طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
تن‌ساز, مژگان, پزشک و متخصص طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
تن‏ساز, مژگان (ایران)
تن‫ ساز, مژگان‬‬‬‬‬‬‬‬‬, Medical Ethics Journal (ایران)
توفیقیان, طاهره, مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)
توکل, محمد, استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
توکلی, غلامحسین, Medical Ethics Journal (ایران)
توکلی کاخکی, ماندانا, استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
توکلی کاخکی, ماندانا, استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
تابعی, سیدضیاءالدین, استاد هماتوپاتولوژی و مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
تاجمیری, بهروز, دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
تبرایی, ملیحه, استادیار، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
تبرایی, ملیحه, استادیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
تبرایی آرانی, ملیحه, Medical Ethics Journal (ایران)
تبرائی آرانی, ملیحه, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
ترک زهرانی, شهناز, مربی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ترابی, فاطمه, دانشجوی دکتری، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (ایران)
ترابی فارسانی, سهیلا, دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ث

ثقفی, مریم, دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
ثقفی, مریم (ایران)
ثاقبی, روشنک, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. (ایران)
ثابت, زری (ایران)

ج

جلیلی, زهرا, استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (ایران)
جلالی چیمه, فاطمه‌سادات, دانشجوی دکترا، گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران (ایران)
جلادت, امیر محمد, (ایران)
جلادت, امیرمحمد, متخصص طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران متخصص طب سنتی، شرکت گوهر خرد پارسیان، مرکز رشد طب (ایران)
جلادت, امیرمحمد (ایران)
جمالی, محمد, دکترای فقه و حقوق، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جمالی, بهرخ, دانشجوی دکتری رشته تاریخ، گرایش ایران قبل از اسلام، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
جمشیدنژاد اول, غلامرضا, (ایران)
جمشیدنژاد اوّل, غلامرضا (ایران)
جنیدی جعفری, نعمت‌الله, دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
جهان‌کهن, پروین‌دخت, دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
جهانگیر, مریم, دستیار تخصصی طب سنتی ایران، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
جهانشاهی افشار, علی, استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، کرمان، ایران. (ایران)
جهادی, سید امیر, استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (ایران)
جوان, رقیه (ایران)
جوان, رقیه, دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)
جوانمردی, فوزیه, دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جوادپور, مریم, استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جودکی, محمدعلی, دانشجوی دکتری، تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جورکش, فاطمه, مربی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان. ایران (ایران)
جان احمدی, فاطمه (ایران)
جاهد, هادی, دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران. (ایران)
جباروند, محمود, استاد چشم‌پزشکی و فلوشیپ قرنیه، عضو مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
جباروند بهروز, محمود, استاد، مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
جعفری, فرهاد (ایران)
جعفری, فروهه, دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
جعفری, محمود رضا (ایران)
جعفری, پریسا, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
جعفری دهکردی, ناهید, دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
جعفری دهکردی, نرگس, کارشناس ارشد رشته پرستاری گرایش داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران (ایران)
جعفری دهکردی, عفت, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
جعفری دهکردی, عفت (ایران)
جعفری‌نژاد, مجید, دستیار تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
جعفری‌پور, حسن, مربی گروه تاریخ پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران (ایران)
جعفریان, علی‌اکبر (ایران)
جعفرزاده, سعیده, کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشكی فسا، فسا، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ح

حق‌پرست چشمه‌علی, محمد, گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران (ایران)
حقیقی, خلیل, مدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (ایران)
حمزه‌نژاد, مهدی, استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران (ایران)
حیدری, مجتبی (ایران)
حیدری, آناهیتا, دستیار گروه طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
حیدری, راضیه (ایران)
حیدری, سلیمان, استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حکیم, محمدتقی, مدرس حوزه و دانشگاه، متولی و سرپرست کتابخانه آیت‌ا... حکیم وابسته به آستان قدس رضوی، تهران، ایران. (ایران)
حکیمی, فاطمه, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حامدی, شکوه‌ سادات, متخصص داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
حامدی, شکوه‌سادات, دکترای تخصصی داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
حاتمي, حسين (ایران)
حاتمی, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
حاتمیان, محمدرضا, هیأت‌علمی دانشگاه کاشان، دکتری شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
حاجی منفرد نژاد, مهدیه, Medical Ethics Journal (ایران)
حاجی اسماعیلی, محمدرضا, استادیار مرکز تحقیقات بیهوشی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
حاجی‌علی نیلی, ندا, متخصص طب ایرانی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
حاجی‌علی نیلی, ندا, دستیار طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
حاجیان‌پور, حمید, دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. *(نویسنده مسؤول) (ایران)
حسن‌زاده, علیرضا, استادیار و رییس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران. (ایران)
حسنلو, حمیدرضا, کارشناس ارشد علوم محیط زیست ـ دانشگاه زنجان. (ایران)
حسنی, داود, دستیار گروه طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (ایران)
حسنخانی, هادی (ایران)
حسومی, ولی‌الله, استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (ایران)
حسینی, مریم (ایران)
حسینی, سید فاضل (ایران)
حسینی, سیده‌ مرضیه, دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران، ایران ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
حسینی, علیرضا, استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران (ایران)
حسینی ابریشمی, مریم, دستیار دکتری تخصصی طب ایرانی، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
حسینی صدیق, مریم‌السادات, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

خ

خليلي, مجيد (ایران)
خلیلی, مجید, دکترای تخصصی تاریخ علوم و تکنولوژی، گروه آموزشی علوم پایه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران. (ایران)
خلیلی, مجید, دکترای تخصصی تاریخ پزشکی- مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (ایران)
خلیلی, مجید, دکترای تخصصی تاریخ علوم و تکنولوژی، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران (ایران)
خلیلی, سلیمه (ایران)
خواجه, شهناز, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خورشیدنام, عباس (ایران)
خوش زبان, فریبا (ایران)
خوش‌زبان, فریبا, استادیار، عضو مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خوش‌زبان, فریبا, استادیار، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. *(نویسنده مسؤول) (ایران)
خوش‌طینت, ولی‌اله, استاديار، عضو هيأت‌علمي گروه الهيات و علوم اسلامي دانشگاه پيام نور، ايران. (ایران)
خیالی, زهرا, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی فسا، فسا، ایران (ایران)
خیام فر, فریدون, استادیار ارولوژی، گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
خیراتی, مریم, کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. (ایران)
خیرخواه زاده, احسان (ایران)
خامنه, سعید (ایران)
خانوی, مهناز (ایران)
خاکپور, حسین, دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاکپور, حسین, دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاکپور, حسین, دانشیار، دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خاکرند, شکرالله, دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ایران)
خادم, ابراهیم, استادیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
خادم, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خادمی, عالمه, دستیار تخصصی طب سنتی، انجمن علمی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
خدامی, مهدی, دانشجوی دکتری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
خدایاری‌فرد, محمد, استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ایران)
خدابخش, مژده, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
خدابخش, مژده, گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
خدابخش, مژده, دانشجوی دکترای طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
خدادوست, محمود (ایران)
خدادوست, محمود, دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، استادیار گروه طب سنتی دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
خدادوست, محمود, گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
خدادوست, کاظم (ایران)
خدارضایی, افسانه, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ا (ایران)
خرم‌پژوه, حمیده, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
خرمی مارکانی, عبدالله, استادیار و عضو هیأت‌علمی دانشکده پرستاری خوی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، خوی، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خرسندی, لعیاسادات, دانشیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، جندی‌شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكی اهواز، اهواز، ایران (ایران)
خسروی, سید ارسلان, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
خسرویار, سوسن, استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خسروانی, احمد (ایران)
خسروبیگی, هوشنگ, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خضري, سيد احمدرضا, دانشيار گروه تاريخ و تمدّن ملل اسلامي دانشگاه تهران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
خطیبی, سید امین, (ایران)

د

دل‌پسند, کورش, استادیار اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دل‌پسند, کورش, استادیار اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول)
دل‌پسند, کورش, استادیار اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (ایران)
دلاوری, سمیه (ایران)
دلاوری, سجاد (ایران)
دلبري, شهربانو, عضو هیأت‌علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دلشاد, الهه, دانشجوی دکترا، دانشکده طب سنتی ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
ده‌پرور, نجمه, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
دهقانی تفتی, لاله, دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
دهقانی تفتی, عارفه, مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژِی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. (ایران)
دواتي, علي (ایران)
دواتی, علی, دانشیار بهداشت و پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
دواتی, علی (ایران)
دین‌پرست, ولی, دانشیار تاریخ معاصر، گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران. (ایران)
دین‌پرست, ولی, دانشیار گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (ایران)
دیدارلو, علیرضا, دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. (ایران)
دانش, عطیه‌سادات, دستیار طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
دانش‌فرد, بابک (ایران)
داودی, نعیمه سادات (ایران)
دادگر, رضا, دانش‌آموخته دکتری تخصصی، مدرس، پژوهشگر و فعال تاریخ علوم و فناوری، تهران، ایران (ایران)
دادگر, رضا (ایران)
دادگر و همکاران, رضا, پژوهشگران تاریخ علم و فناوری. (ایران)
درويش مفرد کاشاني, زهرا, دستیار، گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
درویش‌پور کاخکی, علی, دانشیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
دربندي تميجاني, حسن (ایران)
درخشان, لیلا, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
درستی, احمدرضا (ایران)
دسومی, شهلا, کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
دشتي, رضا, استادیار گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (ایران)

ذ

ذوالفقارطلب, مصطفی, دکترای فقه و حقوق، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، تهران، ایران. (ایران)
ذاکر, محمد ابراهيم, دندانپزشک و پژوهشگر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
ذاکر, محمدابراهیم, دندانپزشک و پژوهشگر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ـ پژوهشگر مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات (ایران)

ر

رفیعی آتانی, فاطمه (ایران)
رنجبری, علیرضا, دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، سرپرست پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی، تبریز، ایران (ایران)
رهبر, نادره, دانشیار، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران (ایران)
رهبر, شهین, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
روح‌اللهی, منیره‌سادات, متخصص طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
روح‏ الهی, منیرالسادات (ایران)
روحی, علی‌رضا, دانشیار گروه تاریخ، فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران (ایران)
رودی رشت آبادی, ام سلیمه (ایران)
روغنی, شهره, استادیار؛ عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). (ایران)
رئوفی‌نژاد, مریم, فوق لیسانس، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌ ـ شمال، تهران، ایران (ایران)
رئیسی, فیروزه, دانشیار، گروه روانپزشکی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
رافعی, محمد, دانشجوی دوره دکتری ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رادمنش, مریم, دانشجوی PhD طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
ربیع‌زاده, فاطمه, استادیار و هیأت‌علمی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)، سمنان، ایران (ایران)
ربانی, مهتاب (ایران)
رجب‌نژاد, محمد‌رضا, استادیار گروه تاریخ پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استادیار، گروه تاریخ علوم پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, عضو هیأت‌علمی، گروه تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استادیار گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشکده طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشگی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استادیارگروه تاریخ پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استادیار گروه طب و دین، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استاد گروه تاریخ پزشکی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
رجب‌نژاد, محمدرضا, استادیار، گروه تاریخ علوم پزشکی، مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رحیمی, ندا (ایران)
رحیمی, بهمن, کارشناس پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری، تهران، ایران. (ایران)
رحیمی, روجا, : استادیار داروسازی سنتی، دانشکده داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
رحیمی, روجا, استادیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
رحیمی‌مهر, وحیده, دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
رخشا, معصومه, کارشناس ارشد پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران. (ایران)
رخشانی, فاطمه, استاد، گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
رخشانی, محمدحسن, استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)
رسمی, عاتکه, استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
رستمی, سحر (ایران)
رستگاری, سید محمد (ایران)
رضوی طوسی, سید مجتبی (ایران)
رضوی‌دوست, غلامرضا, مربی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (ایران)
رضایی, آرزو, (ایران)
رضایی همامی, محسن (ایران)
رضایی‌زاده, حسین (ایران)
رضایی‌زاده, حسین, استادیار، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

ز

زمان زاده, وحید (ایران)
زمان‌زاده, وحید, استاد گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
زنجانی زاده, هما, دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
زهراکار, کیانوش, استادیار بخش مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. (ایران)
زکوی, علی‌اصغر, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
زارع, فرزانه, کارشناس ارشد تاریخ ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران (ایران)
زارع, فرزانه, کارشناس ارشد تاریخ ایران، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (ایران)
زارع, منیژه (ایران)
زازرانی, سمانه (ایران)
زجاجی, رامین, دانشیار، گروه گوش، حلق و بینی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
زحلی نژاد, محمد ابراهیم (ایران)
زحلی‌نژاد, محمدابراهیم, دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
زرشناس, زهره, استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. (ایران)

س

سليمي مؤيد, سليم, کارشناس ارشد پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران، ایران. (ایران)
سلیم, محمدنبی, استادیار، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (ایران)
سلیم, محمدنبی, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
سلطان‌آبادی, نجمه (ایران)
سلطاني, مرضيه, كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه الزهراء. (ایران)
سلطانی‌فرد, فریبا, دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
سلطانی‌نژاد, هاجر (ایران)
سلطانپور غریبدوستی, مجید, دستیار تخصصی طب سنتی ایران، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
سهراب‏وند, فرناز (ایران)
سهراب‏وند, فرناز, دانشیار گروه زنان، مامایی و نازایی، بیمارستان ولی‏عصر (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
سوري, حميد (ایران)
سياهپوش, مرضيه‌بيگم (ایران)
سیامک, اعظم, کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران (ایران)
سیاهپوش, مرضیه بیگم (ایران)
سیادتی, سید محمد (ایران)
سیدفاطمی, نعیمه (ایران)
سیدشوری, عارفه, کارشناس مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
سالاری, روشنک, استادیار، دکتری تخصصی کنترل دارو، گروه داروسازی سنتی بالینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سالاری‌, روشنک, دکتری تخصصی کنترل دارو، استادیار گروه داروسازی سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. *(نویسنده مسؤول) (ایران)
سالتر, جورج ای., دپارتمان زیست‌شناسی سلولی، دانشگاه آلاباما، بیرمنگام ، آلاباما. (انگلیس)
ساکت, خدیجه, دانشجوی دکترای طب سنتی ایرانی، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
ساکت, خدیجه, گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
ساکت, خدیجه, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
ساسان‌پور, شهرزاد, استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران (ایران)
ستوده, حافظ, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران. (ایران)
سجاسی قیداری, حمدالله, استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سرنی زاده, مجید (ایران)
سرافرازی, عباس, دانشیار گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
سراج الدینی, محمد فرید, محقق تاریخ، خط و زبان فارسی ایران باستان. (ایران)
سرداری, مهدی, دکتری تخصصی طب سنتی، استادیار مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) تهران، تهران، ایران. (ایران)
سعیدی, عاطفه, دستیار تخصصی طب سنتی، دفتر تحقیقات دانشجویان، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ش

شفیعی, ملیحه, دستیار طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران (ایران)
شفائی, مهدی, دکترای زبان و ادبیات عربی، مدرس مدعو گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شمسی, محسن (ایران)
شمسی گوشکی, احسان (ایران)
شورچه, بهروز, مرکز توسعه پژوهش بین‌رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (ایران)
شین تابس, آر., دپارتمان بیولوژی سلولی، و بخش جراحی اعصاب اطفال، دانشگاه آلباما بیرمنگام، بیمارستان اطفال، بیرمنگام، آلاباما. (انگلیس)
شیخ آزادی, اردشیر (ایران)
شیخ‌علی‌پور, زهرا, مربی، دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، گروه داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
شیخی, مهدی, دانشجوی رشته پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد کازرون، کازرون، ایران (ایران)
شیخی, راضیه, دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
شیخی, عبدالکریم, استاد، گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شیرویه, پانته‌آ, متخصص طب سنتی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
شیرافکن, هدی (ایران)
شیرانی, مریم, دانشجوی دکترای تخصصی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
شیرازی, محبوبه, استادیار، فوق تخصص پریناتالوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
شیربیگی, لیلا, استادیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
شیرزاد, میثم, استادیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
شاه‌حسینی, علی‌اکبر, دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. (ایران)
شاویسی, نسیم, استادیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (ایران)
شاکری فرد, محمود, دانشجوی دکتری، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
شاکری‌نیا, ایرج, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. (ایران)
شريفي, گلفام, استاديار پژوهشکده مردم‌شناسي، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، تهران، ایران. (ایران)
شریفی, حسین, دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
شریفی, حسین, دکتری تخصصی طب سنتی، استادیار مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) تهران، تهران، ایران. (ایران)
شریفی علون آبادی, احمد رضا, دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
شریعت, مامک, استاد، مرکز تحقیقات مادر، جنین و مراقبت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)
شریعت پناهی, سید ماهیار (ایران)
شریعت پناهی, شمسا (ایران)
شریعت‌پناهی, سید ماهیار, استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
شریعت‌پناهی, سیدماهیار, استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
شریعت‌پناهی, سیدماهیار, استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
شریعت‌پناهی, سیدماهیار, استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (ایران)
شریعت‌پناهی, سیدماهیار, استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايران. (ایران)
شعیری, محمدرضا, دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)

ص

صفر چراتی, انوشه (ایران)
صمیمی, امیرسعید, استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دام‌پزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صمدی راد, بهرام, متخصص پزشکی قانونی، عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور. (ایران)
صالحی, حمیدرضا (ایران)
صالحی, علیرضا (ایران)
صالحی نجف‌آبادی, مصطفی, دستیار طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
صالحی پناهی, میراسداله, استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صالحی‌نیا, حمید, اپيدميولوژيست، مرکز تحقيقات جراحی‌های کم‌تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ایران. (ایران)
صاحبی, لیلا, استادیار، مرکز تحقیقات مادر، جنین و مراقبت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادق‌نیا, مهین‌تاج, (ایران)
صادقی, سجاد, Medical Ethics Journal (ایران)
صادقی, سجاد, پزشک، دستیار دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادقی, سعید, استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران (ایران)
صادقی, صغرا, دبیر آموزش و پرورش، منطقه نوزده، تهران، ایران (ایران)
صادقی, علیرضا, دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. (ایران)
صادقی, علیرضا (ایران)
صادقیان, مهناز, (ایران)
صادقپور, اميد (ایران)
صادقپور, اميد, استادیار، هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران. (ایران)
صادقپور, امید (ایران)
صحيحي اسكويي, مير غفار (ایران)
صحیحی اسکویی, میر غفار (ایران)
صدقی, ناصر, دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (ایران)
صدر, سعید, استادیار، فوق تخصص ريه اطفال،گروه ريه بيمارستان کودکان مفيد، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)

ض

ضرابی, بنفشه, دانشجوی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (ایران)

ط

طلابی, محسن, دانش‌آموخته ارشد تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
طهماسبی, مامک (ایران)
طیوری, امیر, دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
طیّبی, سید محمد, Medical Ethics Journal (ایران)
طیبی, سید محمد, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، گروه تاریخ. (ایران)
طیبی, سیدمحمد, دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (ایران)
طالبی, صدیقه, دستیار طب سنتی، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)

ظ

ظفرقندی, نفيسه, دستیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
ظفرقندی, نفیسه (ایران)

ع

علي اصل, ژاله, پی‌اچ‌دی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
عليجاني, مهدي (ایران)
عليجاني, مهدي, كارشناس ارشد ايران‌شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران. (ایران)
علی اصل, فاطمه, گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
علی اصل, ژاله (ایران)
علی اصل, ژاله, متخصص طب سنتی، عضو مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
علی اصل, ژاله, مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
علی‏ اصل, ژاله (ایران)
علیان, فاطمه, دانشجوی دکترای گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
علیانسب, سیدضیاءالدین, دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران (ایران)
علیجانی, مهدی, Medical Ethics Journal (ایران)
علیجانی, مهدی, کارشناس ارشد، رشته ایران‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
علیجانیها, فاطمه, استادیار، مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
علیجانیها, فاطمه, استادیار، دکترای تخصصی داروسازی سنتی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
علیجانیها, فاطمه (ایران)
علیزاده, فاطمه (ایران)
علیزاده, مهدی (ایران)
علیزاده, مهدی, دکتری تخصصی طب سنتی، استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
علیزاده اقدم, محمدباقر, دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران. (ایران)
عمادي, فاطمه, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، معاون پژوهشی، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (ایران)
عمادی, فاطمه (ایران)
عمادی, فاطمه, استادیار، گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
عمارتكار, الهام, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عمارتكار, الهام, گروه طب سنتي دانشكده پزشكي شاهد، تهران، ايران. (ایران)
عمارتکار, الهام, استادیار، گروه طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
عمارتکار, الهام, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (ایران)
عمارتکار, الهام (ایران)
عمارتکار, الهام, استادیار طب سنتی ایران، گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
عمارتکار, الهام, استادیار طب سنتی ایران، گروه طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عنجرینی, محمود, دکترای علوم پزشکی ـ متخصص علوم آزمایشگاهی، دانشجوی ارشد بخش تاریخ علوم پزشکی ـ مرکز تمدن علمی عربی ـ دانشگاه حلب. (ایران)
عیاری, مهدیه, دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
عابد سعيدی, ژيلا (ایران)
عابدینی بلترک, میمنت, استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (ایران)
عابدینی راد, معین‌الدین (ایران)
عابدینی راد, معین‌الدین, Medical Ethics Journal (ایران)
عبادیانی, محمد (ایران)
عباس‌نژاد, فریدون, دانشجوی دکترای تخصصی رشته تاریخ علم (گرایش طب ایرانی)، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مس (ایران)
عباس‌زاده, عباس (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عباسی, محمود, Medical Ethics Journal (ایران)
عباسی, محمود (ایران)
عباسی, مریم, کارشناس مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی، تهران، ایران. (ایران)
عباسیان, علیرضا, استادیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران. (ایران)
عباسعلیزاده, فرهاد, رزیدنت گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران (ایران)
عبدی, فاطمه (ایران)
عبدالجباری, مرتضی, استادیار مرکز مطالعات دین و سلامت، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
عزيزي, محمد حسين, متخصص گوش، گلو و بینی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران. (ایران)
عزیزی, فریدون, (ایران)
عزیزی, فریدون, رییس پژوهشكده علوم غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران (ایران)
عزیزی, فریدون, معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، و استاد و رییس پژوهشكده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، (ایران)
عزیزی, محمد حسین, متخصص گوش، گلو و بینی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران. (ایران)
عزیزی, غلامرضا, عضو هیأت علمی، مربی و رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ایران. (ایران)
عسکری, فائزه, Medical Ethics Journal (ایران)
عشایری, حسن (ایران)
عطائي سعيدي, حامد (ایران)
عطارزاده, فاطمه (ایران)
عطارزاده, فاطمه, (ایران)
عطارزاده, عبدالکریم, استادیار گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره، تهران، ایران (ایران)

غ

غفاري, فرزانه, گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (ایران)
غفاری, فرزانه, (ایران)
غفاری, فرزانه, دانشیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غفاری, فرزانه, استادیار، مدیر گروه مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
غفاری, فرزانه, (ایران)
غفاری, فرزانه (ایران)
غفاری, فرزانه, دانشیار دانشکده طب سنتی و مدیرگروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،‌ تهران، ایران. (ایران)
غفاری, فرزانه, دانشیار، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
غفاری, فرزانه, (ایران)
غفاری, فزرانه, دانشیار دانشکده طب سنتی و مدیرگروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غفاری, مترجمان: فرزانه, استادیار گروه تاریخ و متون پزشکی ـ دانشکده طب سنتی ـ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (ایران)
غلام‌ویسی, بهزاد, گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
غلامی فشارکی, محمد, استادیار و متخصص آمار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (ایران)
غلامی فشارکی, محمد, استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (ایران)