دوره 2, شماره 2 (1389)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار 1389

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی

گیاه ‌درمانی و پزشکی در ایران باستان PDF XML
محمد فرید سراج الدینی 11-33
درآمدی بر بررسی مباحث ابزارآلات جراحی در نگاشته‌های علوم پزشکی دوره اسلامی PDF XML
رضا دادگر و همکاران 35-54
نقش شهر طلیطلة اندلس در انتقال طب اسلامی به اروپا PDF XML
عبدالناصر کعدان, محمود عنجرینی, مترجمان: فرزانه غفاری, هانیه مرتضی 55-67
بازنگري در تعريف، مفهوم، محتوا و ويژگي‌هاي طب اسلامي با الهام از رهنمودهاي حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام PDF XML
محمدمهدي اصفهاني 69-92
ابن جزله؛ دانشمندی پيشرو در طبّ مُجَدْوَل (به انضمام نسخه‌شناسی «تقویم الأبدان» او) PDF XML
یوسف بیگ‌ باباپور 93-119
مروري بر دلايل ورود انديشه‌هاي طبي ايران باستان به يونان PDF XML
مسعود کثیری 121-143
تحولات بهداشتی در اواخر دوره قاجاریه (به روایت اسناد) PDF XML
محسن گنج بخش زمانی 145-171
پیشینه‌ی برپایی نخستین انجمن ایرانی تاریخ علوم و طبّ (1341ش./1961م.) و بنیانگذاران آن PDF XML
محمد حسین عزیزی 173-187