دوره 2, شماره 3 (1389)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، تابستان 1389

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی

پیشینة تاریخی مبارزه با بیماری سل در جهان و ایران PDF XML
محمد حسين عزيزي 11-36
مروری بر تکامل نظریۀ بینایی در آثار دانشمندان دورۀ اسلامی PDF XML
یوسف بیگ‌ باباپور 37-66
پزشکی و سیر تحول درمان در ایران باستان PDF XML
حميد كاوياني پويا 67-98
واکاوی جایگاه دانش پزشکی در رده‌بندی علوم اسلامی PDF XML
محمدابراهیم ذاکر 99-118
کالبدشناسی اعصاب مغزی در متون کهن فارسی؛ «ذخیره خوارزمشاهی» اسماعیل جرجانی PDF XML
محمد علی محجل شجاء, آر. شین تابس, محمد اردلان, ماریوس لوکاس, گارابود اکنویان, جورج ای. سالتر, جری دبلیو. اوکس, مترجمین: الهام اختری, حمیدرضا حسنلو 119-138
توسعه بهداشت در اواخر دوره قاجار PDF XML
محسن گنج‌بخش زمانی 139-155
معرفی یکی از مهم‌ترین اختصارات «المسائل في الطب» حنین بن اسحاق PDF XML
محسن ناجی نصرآبادی 157-168
بررسی موضوع بیهوشی در پزشکی ایران باستان PDF XML
عبدالحسن کاظمي, مصطفی کاظمی, بهرام صمدی راد, مجید خلیلی 169-190