دوره 2, شماره 4 (1389)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، پاییز 1389

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله پژوهشی

دورنمایی از اخلاق پزشکی و رعایت حقوق بیمار در برخی متون طب سنتی ایران و اسلام PDF XML
فرزانه غفاری 11-45
تشكيلات داخلي بيمارستان‌هاي آل بويه (عضدی) PDF XML
حمید کاویانی پویا, سید محمد طیبی 47-68
ابن‌سينا؛ مراقبت از نوزادان و تغذيه با شير مادر PDF XML
اچ دي مدانلو, مترجم: الهام اختری 69-83
جستاري پيرامون جايگاه زنان در تاريخ پزشكي با رويكردي بر دوره‌ي قاجار PDF XML
الهه باقری 85-117
نقش نورالدين زنگي در گسترش دانش پزشكي در تمدن اسلامی PDF XML
سيد احمدرضا خضري, علي همت خليلي 119-140
تشریح در طب دوران تمدن اسلامی و شیوه‌های دستیابی به دانش آن PDF XML
شهره روغنی 141-164
استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي PDF XML
محسن گنج‌بخش زمانی 165-192