دوره 4, شماره 10 (1391)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار 1391

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله مروری

مکتب طب اسلامی و دیدگاه‌های موافق PDF XML
سجاد صادقی, غلامحسین مهدوی‌نژاد, علیرضا صادقی, انسیه فرهیدزاده 11-32
نقش ایرانیان در پیدایش نماد پزشکی PDF XML
عاتکه رسمی 33-67
روش‌های درمان ترس‌خوردگی در طب بومی اقوام ایرانی (با تأکید بر ترس برون در خوزستان) PDF XML
محمدعلی جودکی, فاطمه ترابی 69-94
تاریخ پزشکی عرب از تولد نبی مکرم اسلام (ص) تا سقوط بنی‌امیه PDF XML
سیدعلیرضا گلشنی, سیدابوالقاسم فروزانی, پروین‌دخت جهان‌کهن, محمدابراهیم زحلی‌نژاد 95-129
مدیریت بدن در ایران دوره قاجار بر اساس گزارش‌های سیاحان اروپایی PDF XML
ولی دین‌پرست, کمال کوهی, محمدباقر علیزاده اقدم 131-154
ضحاک ماردوش و انگل پیوک (دراکنکولوس مدیننسیس) در شاهنامه فردوسی (اولین گزارش تاریخی از ابتلا به انگل پیوک) PDF XML
علی جهانشاهی افشار, امیرسعید صمیمی 155-179
دوران قاجاریه، عصر طلایی پزشکان غرب مثل «دکتر یوهان لوییز شلیمر» در ایران PDF XML
ناصر پویان 181-205
معرفی رساله پزشکی «تحفة‌الخواتین» حاج زین‌العطار PDF XML
معصومه محمدی, فزرانه غفاری 207-231