دوره 6, شماره 21 (1393)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی (ویژه نامه سلامت معنوی)، زمستان 1393

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

نامه به سردبیر PDF XML
فریدون عزیزی 7-14

مقاله پژوهشی

تبیین مفهوم سلامت معنوی: یک مطالعه هیبرید PDF XML
محمدرضا حاجی اسماعیلی, محمود عباسی, نعمت‌الله جنیدی جعفری, مرتضی عبدالجباری, محمد فانی, مهدی مصری, فرزانه باقرنژاد, علی‌اکبر شاه‌حسینی, امیر واحدیان عظیمی 15-49
نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش‌بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج PDF XML
محمود بهرامی, رضا بابایی, آرزو فروهر, علی‌محمد نظری, کیانوش زهراکار 51-81
بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در سالمندان PDF XML
محمدرضا میری, حمید صالحی‌نیا, امیر طیوری, مریم بهلگردی, علی‌اکبر تقی‌زاده 83-102
مراقبت معنوی و راهکارهای آن در راستای تأمین سلامت معنوی بر مبنای آموزه‌های قرآن و حدیث PDF XML
علی‌اصغر زکوی, رحمت‌اله مرزبند 103-129
کارکردهای تربیتی خودکنترلی و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات PDF XML
حسین خاکپور, ولی‌الله حسومی, زهرا نیکونژاد 149-183
تجربه معنویت از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش‌هاي سرطان: یک مطالعه کیفی PDF XML
عبدالله خرمی مارکانی, محمد خدایاری‌فرد, فريده يغمايي, محمود عباسی, علیرضا دیدارلو 185-209

مقاله مروری

سلامت معنوی و مراقبت‌های سلامت و پزشکی PDF XML
فریدون عزیزی 131-148
عوامل بازدارنده سلامت معنوي PDF XML
محمدجواد ابوالقاسمي 211-233