دوره 6, شماره 20 (1393)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، پاییز 1393

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مطالعه تاريخچه مواد مخدر و ارزیابی تأثیر پایبندی به اعتقادات اسلامی در گرایش دانشجويان دانشگاه پیام نور اردبیل به مصرف مواد مخدر از طریق پیشرفت تحصیلی PDF XML
ولی‌اله خوش‌طینت 109-142

مقاله مروری

اصول و تکنیک‌های جراحی با روش داغ‌کردن در چشم‌پزشکی دوره اسلامی (از قرن سوم تا دوازدهم قمری) PDF XML
سیدماهیار شریعت‌پناهی 11-45
نکاتی در باب بهداشت و سلامت عمومی در «نشریه شکوفه» با تکیه بر سلامت مادر و کودک PDF XML
الهه باقری, شهناز خواجه 47-82
باور به تأثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و خَتا (با نگاهی به کتاب تانکسوق‌نامه ایلخانی) PDF XML
فریدون عباس‌نژاد, غلامرضا باطنی, مجید خلیلی, عارفه سیدشوری, شیوا اسماعیلی پراپری 83-107
رویکردهای طبابت اصحاب طب سنتی: تاریخ دیروز، دغدغه امروز PDF XML
مهدی سرداری, مهدی علیزاده, حسین شریفی, سیما کلاهدوز 143-160
پیشینه تاریخی برنامه جهاني كنترل جمعيت PDF XML
محمد جمالی, مصطفی ذوالفقارطلب, سیداحمد هاشمی 161-191