دوره 6, شماره 18 (1393)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار 1393

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-9

مقاله مروری

روش‌شناسی محمدبن زکریای رازی در دانش گیاه‌شناسی PDF XML
سیدماهیار شریعت‌پناهی 11-40
چالش‌های بهداشت عمومي در ايران عصر قاجار از ديد سياحان غربي PDF XML
مهدي عليجاني 41-70
بررسی نوشتار ابن زُهر اِشبیلی آندلسی در اندیشه‌های طبی کتاب «التیسیر فی المداواه و التدبیر» PDF XML
هادی جاهد, فریبا سلطانی‌فرد, مهدی پاسالار 71-92
آرشيو ملي و تعیین تکلیف و ارزشیابی سوابق پزشکی PDF XML
غلامرضا عزیزی 93-121
بررسی عملکرد اتباع روسیه در زمینه پزشکی نوین در مشهد (1889-1945 م./ 1306-1325 ق.) PDF XML
یوسف متولی حقیقی, غلامرضا آذری خاکستر 123-149
کانال‌های انرژی: عروق غلاظ، چاکرا و مریدین PDF XML
محسن بهرامی, مصطفی صالحی نجف‌آبادی 151-177
سیدحسین حکیم الگوی اخلاق در طبابت PDF XML
فرزانه غفاری, مریم رادمنش, محمدتقی حکیم, محسن ناصری 179-198