دوره 4, شماره 13 (1391)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، زمستان 1391

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله مروری

وبا در ايران عصر قاجار از ديد سياحان PDF XML
مهدي عليجاني, عباس بشيري 11-38
طب پیشگیری از دیدگاه حکیم جرجانی PDF XML
آرمین اکبرزاده, علیرضا صالحی, مجید نیمروزی 39-54
فصد و حجامت در ادب فارسی PDF XML
محسن فارسانی 55-84
کوشش‌های میرزا کاظم محلاتی در بنیانگذاری داروسازی نوین در ایران عهد ناصری PDF XML
مریم ثقفی 85-110
انتشار نشریة دانش؛ قدمی در جهت مدرنیزه شدن نگرش جامعه نسبت به سلامت عمومی PDF XML
الهه باقری, مسعود كثيري 111-136
نگاهی بر تاریخچه دندانپزشکی در ایران PDF XML
میترا کرباسی خیر 137-154
مقایسه حقوق بیمار در پندنامه علی بن عباس مجوسی اهوازی با اخلاق پزشکی نوین PDF XML
مهرداد اصغری استیار, عبدالحسن کاظمی, محمود عباسی 155-174
علوم بینایی و بینایی شناسی در هزاره سوم پیش از میلاد کاوش شهر سوخته زابل استان سیستان و بلوچستان PDF XML
میر غفار صحیحی اسکویی, محمود عباسی, هاله کنگری 175-191