دوره 5, شماره 17 (1392)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، زمستان 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله مروری

مفهوم منزلت سالمندان از منظر پرستاری: مرور منظم مطالعات PDF XML
رقيه اسمعيلي, ژيلا عابد سعيدی, طاهره اشک‌تراب 11-36
آگاهی از منشور حقوق بیمار، میزان رعایت آن از دیدگاه پرستاران و عوامل مؤثر بر آن‌ها در شهر کرمان PDF XML
ام سلیمه رودی رشت آبادی, فریبا برهانی, عباس عباس‌زاده 37-62
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 PDF XML
عصمت نوحی, ندا رحیمی, نوذر نخعی 63-78
بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان PDF XML
سحر رستمی, فاطمه عبدی, محبوبه احمدی, ابوعلی ودادهیر 79-111
بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران در بیمارستان‌های آموزشی تبریز PDF XML
علیرضا محجل اقدم, هادی حسنخانی, وحید زمان زاده, سعید خامنه, سارا مقدم 113-139
مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت در مبتلایان به سرطان از دیدگاه پرستاران: مطالعه کیفی PDF XML
مرجان مردانی حموله, لیلی بریم‌نژاد, نعیمه سیدفاطمی, مامک طهماسبی 141-165
بررسی اخلاقی شاخص‏های تخصیص کبد پیوندی به بیماران نیازمند در مرکز پیوند اعضای بیمارستان نمازی شیراز PDF XML
سجاد دلاوری, احسان شمسی گوشکی, محمود عباسی, سمیه دلاوری, محسن بیاتی 167-189