دوره 5, شماره 14 (1392)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی (ویژه نامه طب سنتی)، بهار 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله مروری

بررسی «مسام » از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین PDF XML
فاطمه مرادی, فاطمه علیزاده, مهدی علیزاده, مهرداد کریمی 11-31
تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران PDF XML
عفت جعفری دهکردی, فرناز سهراب‏وند, اسماعیل ناظم, باقر مینایی, فتانه هاشم دباغیان, امید صادقپور, ژاله علی‏ اصل, روشنک مکبّری‌نژاد 33-48
بررسی نظرات حكماي ايراني در خصوص «دلك» در كتاب «تحفه سعديه» PDF XML
امیرمحمد جلادت, فاطمه عطارزاده, مرضیه چروم, مجید نیمروزی 49-66
کاربرد داروهای بوییدنی در پیش گیری و درمان بیماری از دیدگاه طب سنتي ايران PDF XML
فاطمه علیجانیها, فرزانه غفاری, محسن ناصری, مجید اصغری 67-77
مروری برسوختگی و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران PDF XML
ژاله علی اصل, بهروز باریک بین, محسن ناصری, محمد کمالی نژاد, فاطمه عمادی, عفت جعفری دهکردی, فریبا خوش زبان 79-96
مباشرت و بایدها و نبایدهای آن از دیدگاه طب سنتی PDF XML
فرناز سهراب‏وند, الهام اختری 97-111
بررسی اسباب و علل بی‌خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین PDF XML
زهره فیض آبادی, حسن عشایری, محمد مهدی اصفهانی, امید صادقپور, فرهاد جعفری 113-134
مروری بر پیش‌گیری و درمان بیماری‌های روانی از دیدگاه طب سنتی ایران PDF XML
زینب ابوالحسنی 135-152
طراحي داروي آهسته رهش از افيون، نوآوري حکيم عمادالدين در رساله افيونيه PDF XML
اميد صادقپور, رسول چوپاني 153-163
«تدبیر سماع» در طب سنتی ایران با تأکید بر دیدگاه «ابوزید بلخی» PDF XML
فاطمه علیجانیها 165-176
روش «دکتر احمدیه» در شرح حال گیری از بیماران PDF XML
محمد ابراهیم زحلی نژاد, منصور کشاورز 177-188