دوره 10, شماره 37 (1397)

مجله تاریخ پزشکی، زمستان 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی کتاب الشکوک رازی بر جالینوس PDF XML
محمد‌رضا رجب‌نژاد, شهربانو اسدی 21-30
ستیز با طب (ریخت‌شناسی خرافه‌های طبی در ایران از قرن هفتم تا دوازدهم قمری با تکیه بر سه دستنویس فارسی) PDF XML
مجتبی مجرد 31-41
بررسی وضعیت بهداشتی و پزشکی دوره قاجار با تکیه بر سفرنامه پولاک PDF XML
فاطمه‌سادات جلالی چیمه, سهیلا ترابی فارسانی, فیض‌اله بوشاسب گوشه 43-58
تأثیرات پزشکی «ماه» بر اساس شعر قرن ششم تا هشتم قمری با تکیه بر سبک آذربایجانی و نگاهی به پژوهش‌های علمی جدید PDF XML
منصوره معینی, اکبر کلاهدوزان 59-73

مقاله مروری

بررسی اهمیت ارتباط نهادهای سلامت و درمانی با مراکز آموزشی در تمدن اسلامی (موردکاوی بیمارستان نظامیه نیشابور در قرن 5 و 6 قمری) PDF XML
مهدی شفائی, فرهاد عباسعلیزاده, علیرضا رنجبری, علیرضا حسینی 75-88
بررسی کتاب طب منظوم اثر عبدالکریم اعرج متخلص به عجزی (قرن هشتم قمری) PDF XML
مریم کمالوند, احمدرضا یلمه‌ها, مریم محمودی 89-102
زبان آیینه بدن: شناخت دلائل و علائم زبان، مهارتی برای تشخیص در طب ایرانی PDF XML
زهرا مجیدی, مریم محمدی عراقی, میثم شیرزاد 103-123