دوره 10, شماره 34 (1397)

مجله تاریخ پزشکی، بهار 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی نقش بلدیه (شهرداری) شیراز در ارائه خدمات درمانی در فارس (1953-1927 م.) PDF XML
سلیمان حیدری, بنفشه ضرابی 7-21
فهرست محصولات مخصوص ایران شرکت داروسازی «بروز ولکام و شرکا» (اواخر دوره قاجار) PDF XML
مهرداد فردیار 23-43
نقش سته ضروریه در ایجاد و پیشگیری اختلالات روانی ـ دماغی با تأکید بر متون پزشکی اسلامی PDF XML
شهربانو دلبري, فاطمه نقوی مقدم 45-58
نقش‌های بهداشتی انجمن‌ها و روزنامه‌های گیلان عصر مشروطه PDF XML
محمدحسن مرادی, اعظم اسماعیل‌زاده, سعید صادقی 59-70
آلودگی آب و بیماری‌های آن در دوره پهلوی اول (با تأکید بر رساله طبی «آب و امراض منتشره توسط آن») PDF XML
مظهر ادوای, شیوا محمدی 71-84
اثر حجامت بر میزان TGF-β1 سرم در بیماران مبتلا به میگرن PDF XML
عبدالکریم شیخی, مریم رئوفی‌نژاد, سیدمسعود قطب, حمید کریمی, مهدی شیخی, راضیه شیخی, سیدنورالدین موسوی‌نسب 85-94

مقاله مروری

علل کمبود شیر مادر و نحوه برخورد با آن: از دیدگاه طب ایرانی و طب کلاسیک PDF XML
مریم جهانگیر, الهام عمارتکار, شهربانو نخعی, مهناز صادقیان, سقراط فقیه‌زاده 95-108
بررسی تاریخی منابع مالی تأسیس و اداره امور بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پزشکی در تمدن اسلامی PDF XML
رضا دشتي 109-122