دوره 9, شماره 31 (1396)

مجله تاریخ پزشکی، تابستان 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی سبک باروری و عوامل تعیین‌کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری PDF XML
فهیمه قطبی‌زاده وحدانی, مامک شریعت, یاسمین محمدزاده, زینب کاویانی, مجید خلیلی, لیلا صاحبی 63-74

مقاله مروری

تكوین نهاد‌های پزشكی در دوران اول امپراطوری عثمانی از تأسیس تا پایان دوران سلیمان باشكوه (974-679 ق./ 1566-1280 م.) PDF XML
محمدرضا رجب‌نژاد, بهروز تاجمیری, محسن طلابی 7-22
سطح بهداشت جامعه روستایی در ایران دوره قاجار و پهلوی PDF XML
محمد رافعی, سهراب یزدانی, حسن افراخته 23-39
حارث بن کلده بن عمروبن علاج ثقفی پزشک از افسانه تا واقعیت PDF XML
شهین رهبر, محمدرضا رجب‌نژاد 41-53
سیر تاریخی پیدایش واژه «سوءالقنیه» (پیش استسقا) در منابع طب سنتی ایران PDF XML
حسین مرادی, فاطمه نوجوان, مژده پورحسینی 55-62
بررسی تأثیر موانع اقتصادی بر گسترش طب نوین در جامعه عصر قاجار با تأکید بر دارو PDF XML
ولی‌اله قهرمانی اصل, میراسداله صالحی پناهی, ناصر صدقی, شهرزاد ساسان‌پور 73-83
نقش تقلیل غذا در درمان بیماری‌ها از دیدگاه طب سنتی ایران و طب مدرن PDF XML
صدیقه طالبی, محسن ناصری, عطیه باقی‌زاده, نجمه ده‌پرور, سید ارسلان خسروی 85-94
بیماری‌های مری از دیدگاه طب ایرانی و طب نوین PDF XML
لاله دهقانی تفتی, سید ماهیار شریعت‌پناهی, زهره فیض‌آبادی, مریم حسینی ابریشمی 95-107