دوره 9, شماره 32 (1396)

مجله تاریخ پزشکی، پاییز 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله مروری

تأثیر روش‌های مختلف پخت تخم مرغ بر خواص آن از دیدگاه طب ایرانی PDF XML
ملیحه تبرایی, فاطمه مرادی, فاطمه نجات بخش 7-18
معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو) PDF XML
پریسا قربان نژاد, مهدیه عیاری 19-29
«حفظ‌الصحه نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1307-1289 ش./ 1928-1910 م.) PDF XML
علی باغدار دلگشا, عباس سرافرازی, هما زنجانی زاده, هادی وکیلی 31-44
بررسی نسخه خطی «طب اورنگشاهی»، از آثار طبی شبه‌قاره PDF XML
سید امیر جهادی 45-59
نگرشی متفاوت به مفهوم برص در طب سنتی ایران PDF XML
فرزانه زارع, امیر محمد جلادت 61-70
بررسی جایگاه پزشکی سنتی ایران و تاریخچه آن در پژوهش‌های ایرانی گیاهان دارویی PDF XML
آرزو رضایی 71-84
طاعون در طب سنتی ایران و طب نوین PDF XML
فرزانه زارع, سیدحمداله مساوات, فاطمه عطارزاده, امیرمحمد جلادت 85-95
پزشکی و کارد پزشکی (جراحی) در شاهنامه فردوسی PDF XML
محمدرضا رجب‌نژاد, مهین‌تاج صادق‌نیا 97-108