دوره 7, شماره 25 (1394)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی (ویژه نامه سلامت معنوی)، زمستان 1394

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

سلامت معنوی در ساحت دل PDF XML
سیدرضا فیض 7-10

مقاله پژوهشی

سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: یک پژوهش کیفی PDF XML
علی درویش‌پور کاخکی 11-32
ارتباط سلامت معنوي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد PDF XML
حسین خادم, محمد مظفری, احمد یوسفی, بهرام‌علی قنبری هاشم‌آباد 33-50
سنخ‌شناسی ادراکات کنش‌گران نظام درمان از معنویت PDF XML
محمد توکل, ابراهیم اخلاصی, سیدضیاءالدین تابعی 51-100
نقش والدین در پرورش عزت نفس فرزندان و سلامت معنوی آنان از دیدگاه اسلام PDF XML
مهرناز گلی 101-128
نقش سلامت خانواده و سلامت معنوی در بهزیستی روانشناختی پرستاران PDF XML
حافظ ستوده, ایرج شاکری‌نیا, رضا قاسمی جوبنه, مریم خیراتی, مریم‌السادات حسینی صدیق 161-184
ارتباط باورهای مذهبی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی یزد PDF XML
محمدامین بهرامی, فاطمه قاسمی‌پناه, راضیه منتظرالفرج, عارفه دهقانی تفتی, کفایت چمن‌آرا, سمانه انتظاریان اردکانی, امید براتی 185-205

مقاله مروری

نقش صبر در آرامش و سلامت معنوی انسان از نگاه قرآن و روایات اسلامی PDF XML
غلامرضا رضوی‌دوست, حسین خاکپور, صدیقه فنودی, مرضیه اکاتی 129-160