آرشيو ملي و تعیین تکلیف و ارزشیابی سوابق پزشکی

غلامرضا عزیزی

چکیده


245

سوابق[i] بهداشتي و درماني يكي از گروه‏هاي مهم اسناد و مدارك[ii] را تشكيل مي‏دهند. يكي از دلايل اين اهميت آن است كه اين سوابق مستقيماً با مسأله مرگ و زندگي افراد در ارتباط می‌باشند. با توسعه علوم و پيشرفت شيوه‏هاي بهداشتي درماني، توليد اين قبيل سوابق شدت گرفت و روزبروز بر اهميت و تعداد آن‏ها افزوده شد، هرچند امروزه با كمك رايانه، از شدت رشد سريع گذشته سوابق فيزيكي و انباشتگي بايگاني‏ها كاسته شده است، اما گاه افزونگي داده‏ها و حتي اطلاعات غير مفيد مانع از حصول سريع و دقيق پژوهشگران اين حوزه به اطلاعات مورد نياز مي‏شود.

اگرچه ممكن است برخي پژوهشگران حوزه سلامت و به‏ ویژه پزشکان تمایل داشته باشند به دلیل اهداف پژوهشي خود، تمام سوابق را نگهداري كنند، اما اين كار عموماً ممكن نيست. براي دسترسی به بهترين نتيجه، مديرانِ اسناد با همراهي آرشيودارها به تعيين تكليف سوابق مي‏پردازند. در واقع نتيجه ارزشيابي توسط آرشيودارها، انتقال سوابق با ارزش موقت به بايگاني راكد (ملي) و سوابق داراي ارزش دائمي نگهداري (اسناد) به آرشيو، و صدور مجوز امحا اوراق فاقد ارزش (زائد) می‌باشد. در مقاله حاضر ارزش سوابق بهداشتي ـ درماني، دلايل و چگونگي ارزشيابي آن‏ها، روش‏های شناسایی سوابق باارزش و سوابق فاقد ارزش، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

پی‌نوشت‌ها

[i]. Records

[ii]. Documents


کلید واژه‌ها


ارزش؛ ارزشیابی؛ تعیین تکلیف؛ سوابق؛ پرونده‏ های پزشکی

تمام متن:

PDF

393

مراجع


منابع فارسی:

آرشيو ملي نروژ. (1384 ش.). رويكردهاي جديد به ارزشيابي در نروژ. ترجمه غلامرضا اسرار. گنجينه اسناد. سال پانزدهم، دفتر دوم، شماره پنجاه و هشتم، صص 7-95.

اداره اسناد دولتي انگلستان. (1381ش.). آشنايي با آرشيو انگلستان. ترجمه شهلا اشرف. گنجينه اسناد. سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم و چهل و ششم، صص 4-162.

باستین، ه. (بي تا). استانداردسازی فرایند گزینش و ارزشیابی اسناد. ترجمه معاونت آرشیو. نشریه روابط عمومی و امور بین‏الملل سازمان اسناد ملی ایران. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، شماره بیست و چهارم.

پدرسون، ا. (1987 م.). نگهداری اسناد. ترجمه رضا مهاجر. تهران: سازمان اسناد ملی ايران، صص 6، 3-101، 8-117 و 132.

جاياسوريا، گ. (1379 ش.). مديريت اسناد پزشكي بيمارستان. ترجمه نسرين بابايي. نشریه روابط عمومی و امور بین‏الملل سازمان اسناد ملی ایران. تهران: سازمان اسناد ملي ايران، شماره پنجاه و سوم، ص 3-1.

زارع، ج. بیگلر، م. چتروز، ا. گودرزی، س. نیکخواه، س. امینی، م-ح. (1391 ش.). مدیریت اسناد در نظام سلامت. تهران: تندیس، ص 29.

سازمان اسناد ملي ايران. (1369 ش.). آرشيو، اهداف، وظايف و تشكيلات. تهران: سازمان اسناد ملي ايران، صص 91-89.

شریف‏نوبری، م. رضایی شریف‏آبادی، س. خسروی، ف. (1389 ش.). مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی بکاررفته در آرشیو ملی ایران و کانادا. گنجینه اسناد. سال بيستم، دفتر اول، صص 23-114.

شریف‏نوبری، م. رضایی‏شریف‏آبادی، س. (1388 ش.). نظریه‏های اساسی در حوزه ارزشیابی اسناد آرشیوی. سال نوزدهم، دفتر سوم، ص 108.

شكيبايي، ر. (1383 ش.). درآمدي بر ارزشيابي اسناد دولتي. گنجينه اسناد. سال چهاردهم، شماره دوم، صص 45 و 61.

شلنبرگ، ت-ا. (1379 ش.). بررسي و ارزشيابي اسناد (بخش اول). ترجمه منيره رضوي روحاني، گنجينه اسناد. سال دهم، شماره سوم و چهارم، صص 15-108.

شلنبرگ، ت-ا. (1380 ش.). بررسي و ارزشيابي اسناد (بخش دوم). ترجمه منيره رضوي روحاني. گنجينه اسناد. سال دهم، شماره اول و دوم، صص 93-84.

عادلی، م. امیرخانی، غ-ر. (1387 ش.). تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تأکید بر فهرست‏های راهنما). گنجينه اسناد. سال هجدهم، شماره چهارم، ص 103.

عزیزی، غ-ر. (1385 ش.). درآمدي بر مديريت اسناد. گنجينه اسناد. سال شانزدهم، شماره اول، ص 2-91.

عزیزی، غ-ر. (1386 ش.). نانموده‏هايي از سرگذشت آرشيو در ايران. گنجينه اسناد. سال هفدهم، شماره اول، صص 11-107.

قاضي سعيدي، م. داورپناه، ا. صفدري، ر. (1391 ش.). مديريت اطلاعات بهداشتي درماني. چاپ دوم، تهران: جعفري، صص 4-132.

کالسرود، ا. (1372 ش.). ارزشیابی اسناد آرشیوی. ترجمه شهلا اشرف، نشریه روابط عمومی و امور بین‏الملل سازمان اسناد ملی ایران. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، شماره شانزدهم، ص 1.

كريميان، ع. (1379 ش.). وظايف وزراي شش‏گانه و مجلس دربار در عهد ناصري. گنجينه اسناد. سال دهم، دفتر سوم و چهارم، شماره سی و نهم و چهلم، ص 40.

ليند، ب. (1383 ش.). نظراتي در مورد واژه‏نامه تخصصي ارزشيابي اسناد. ترجمه نسرين بابايي. گنجينه اسناد. سال چهاردهم، دفتر سوم، شماره پنجاه و پنجم، صص 9-117.

مديريت هماهنگي و ارزشيابي اسناد. (1388 ش.). مقدمات ارزشیابی اسناد. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران، معاونت اسناد ملی، ص 1.

معاونت اسناد ملي. (1391 ش.). مجموعه قوانين و مقررات اسناد ملی ایران. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، معاونت اسناد ملي، جلد اول، ص 13.

نيازمند، ی. (1353 ش.). سيستم‌هاي نوين بايگاني. تهران: مدرسه عالي بازرگاني، چاپ سوم، صص 46-33.

هام، ف-ج. (1372 ش.). انتخاب و ارزشيابي اسناد. ترجمه مصطفي عباسي. نشریه روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد ملی ایران. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، شماره بیستم، صص 14، 9-18 و 26.

منابع انگلیسی:

Dearstyne, B. (2000). Managing Historical Records Program: a guide for historical agancies. New York: Altamira Press.

International Council on Archives. (2000). ISAD (G): General international standard for archival description.

Oregon State University (OSU). (2000). Archives & Records management handbook, Chapter 2, general information, principles of records management. 11.

Roper, M. (1999 A.). Managing Public Sector Records, a Study Programme, Managing Hospital Records, International Records Management Trust & International Council on Archives. 5, 10, 20-1, 23, 41-2, 82-4, 96-7.

Roper, M. (1999 B.). Managing Public Sector Records, a Study Programme, Building Records Appraisal Systems, International Records Management Trust & International Council on Archives. 66.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i18.9849

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.