سخن سردبیر

محمود عباسی

چکیده


208

بی‌تردید هدف غائی علوم پزشکی، تحقق تندرستی انسان‌ها و سلامت جامعه بشری است؛ چرا‌ که امروز انسان سالم به عنوان اصلی‌ترین عامل توسعه و پیشرفت جوامع شناخته شده است. یکی از راه‌های رسیدن به سلامت پایدار، استفاده از تمامی ظرفیت‌های مبتنی بر تجربه و عقل و ساماندهی یافته‌ها و تجربیات مکاتب گوناگون طبی و علوم مختلف پزشکی موجود در نظام سلامت کشورهای جهان است. بهره‌مندی از آموزه‌های موفق مکاتب پزشکی که حاصل قرن‌ها تلاش و تحقیق و تجربه است از راهکارهای مهم برای رسیدن به این آرمان تلقی می‌شود.

با توجه به اقبال مردم و مسؤولان ذی‌ربط اغلب کشورهای جهان و توجه ویژه برخی مراجع بین المللی پزشکی دنیا همچون سازمان جهانی بهداشت و نیز شکل‌گیری برخی جریان‌ها و رویکردهای جدید نظام سلامت در دنیا مثل فراگیری استقبال از نظریه طب جامع و فراگیر، موج تازه‌ای از شکل‌گیری حرکت‌هایی تحت عنوان طب مکمل، طب جایگزین، طب سنتی و دیگر مضامین به راه افتاده است. روی‌آوری مجدّد بسیاری از پزشکان، اندیشمندان و اقشار مردم دنیا به مکاتب طبی مکمل، ارزش طب ایرانی را نیز بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد.

....


تمام متن:

PDF (English)

84DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i19.8122

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.