الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران

سید علی مظفر پور, محمود خدادوست, هدی شیرافکن, مهدی یوسفی, محدثه میرزاپور

چکیده


1091

در دنیای پزشکی امروز جست‏وجو و کشف داروی جدید، فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر است. اگرچه مبانی و دیدگاه طب سنّتی ایران با مبانی طب رایج غربی در بسیاری از موارد مانند چگونگی نگاه به دارو و مکانیسم‌های اثربخشی آن تفاوت اساسی دارد، شاید بتوان از انبوه علوم متراکم در کتاب‏های طب سنّتی برای جست‏وجو و یافتن دارو، حتی بر اساس مبانی طب رایج استفاده کرد.

در مقاله حاضر سعی شده است روش جست‏وجو و اولویت‌بندی دارو در منابع طب سنّتی ایران برای یک علامت یا بیماری تعریف‎شده از دیدگاه طب رایج، با سیر منطقی ارائه شود تا علاوه بر یافتن حداکثر مفردات توصیه‌شده، این کار قابلیت تکرارپذیری نیز داشته باشد.

شیوه جست‎وجو در متون، در 9 مرحله شامل: تطبیق موضوع، تعیین کلیدواژه‌ها، تعیین منابع، نمره دادن به کتاب‏ها، جست‎وجو در منابع، یافتن مترادفات، دسته‌بندی، بازبینی، نمره‎دهی و اولویت‌بندی، تنظیم و توضیح داده شده است. پس از اولویت‌بندی مفردات بر مبنای جست‎وجو در متون، توجه به مواردی مانند در دسترس بودن، ارزان بودن، بومی بودن، عارضه کمتر، مزه بهتر، قابلیت تهیه آسان و نگهداری طولانی‌مدت در توصیه مفردات برای انجام کار بالینی، مهم است.


موضوع


کشف دارو؛ طب سنّتی ایران؛ مفردات دارویی

تمام متن:

PDF (English)

902

مراجع


- ناصری محسن، رضایی‏زاده حسین، طاهری‏پناه طیبه، ناصری واحده. نظریه مزاج در طب سنّتی ایران و تنوع پاسخ‌دهی درمانی بر اساس فارماکوژنتیک. طب سنّتی اسلام و ایران پاییز 1389؛1(3 (پیاپی 3)): صص 237-242

- کاتینگم جان. (1392) دکارت. (ترجمه مصطفی شهرآیینی). چاپ اول. تهران: نشر نی.

- حداد عادل، غلامعلی(1380). مقدمه کتاب میزان‎الطب (با عنوان دفاع از طب سنّتی)، مؤسسه احیاء طب طبیعی، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه فرهنگی سماء. صص: 9-34 www.haddadadel.ir/articles/18-1389-08-25-11-32-57/436-1392-06-23-11-16-51

-Leung EL, Cao Z-W, Jiang Z-H, Zhou H, Liu L. Network-based drug discovery by integrating systems biology and computational technologies. Briefings in Bioinformatics. 2012.

-Tobinick EL. The value of drug repositioning in the current pharmaceutical market. Drug News Perspect. 2009;22(2):119-25.

-Sams-Dodd F. Target-based drug discovery: is something wrong? Drug Discov Today. 2005;10(2):139-47.

-Graul AI, Cruces E, Stringer M. The year's new drugs & biologics, 2013: Part I. Drugs Today. 2014;50(1):51-100.

-Miyata T, Kikuchi K, Kiyomoto H, van Ypersele de Strihou C. New era for drug discovery and development in renal disease. Nat Rev Nephrol. 2011;7(8):469-77.

-Kuhlmann J. Alternative strategies in drug development: clinical pharmacological aspects. Int J Clin Pharmacol Ther. 1999;37(12):575-83.

-Jacobson-Kram D, Mills G. Leveraging exploratory investigational new drug studies to accelerate drug development. Clin Cancer Res. 2008;14(12):3670-4.

-Mishra BB, Tiwari VK. Natural products: an evolving role in future drug discovery. Eur J Med Chem. 2011;46(10):4769-807.

- هاشم دباغیان فتانه، کمالی‎نژاد محمد، شجاعی آسیه، عبدالهی‏فرد مهری، گوشه‌گیر سید اشرف‌الدین. (1390ش). مروری بر گیاهان ضد دیابت در طب سنّتی ایران و بررسی اثربخشی آنها. مجله گیاهان دارویی؛ دوره 11، ویژه‌نامه 8، صص 11-1.

-جعفری دهکردی عفت، سهراب‎وند فرناز، ناظم اسماعیل، مینایی باقر، هاشم دباغیان فتانه و همکاران. (1392 ش.(تهوع و استفراغ و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنّتی ایران. فصل‌نامه تاریخ پزشکی. دوره 5، شماره 14، صص 33-48.

- عمارتکار الهام، نامدار حسن، غفاری فرزانه، فلاحی فرامرز، گوشه‌گیر سید اشرف‌الدین و همکاران. عوامل و داروهای مؤثر بر اشتها و ارتباط آن با اخلاط از دیدگاه طب سنّتی ایران. فصل‌نامه تاریخ پزشکی زمستان 1390؛ 3(9): صص 39-54.

- ضیایی سیدعلی، رضازاده شمسعلی، دست‌پاک آرزو، شبستری آیدا، تقی‏زاده میترا و همکاران بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنّتی ایران برای درمان فشار خون از طریق بررسی قدرت مهارکنندگی فعالیت ACE... گیاهان دارویی. پاییز 1385؛ 5(20): صص 53-74.

- ناصری محسن، استاد راهنما: دکتر محمدحسین پورغلامی. (1372). پایان‌نامه دکترای پزشکی عمومی: بررسی داروهای ضد صرع در طب سنّتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دانشکده پزشکی)، شماره پایان‌نامه:7041. (صفحه 25-49).

- مظفرپور سید علی، استادان راهنما: دکتر محسن ناصری، دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی. (1391). پایان‌نامه دکترای تخصصی طب سنّتی: تعیین اثر داروی فلوس در درمان یبوست فانکشنال کودکان. دانشگاه شاهد (دانشکده پزشکی). شماره ثبت پایان‌نامه:87/6/پ- ت.(صفحه 60-67).

- مظفرپور سیدعلی، ناصری محسن، اسماعیلی دوکی محمدرضا، بیژنی علی، کمالی‏نژاد محمد و همکاران معرفی مفردات دارویی مؤثر در درمان «یبوست» در طب سنّتی ایرانی. فصل‏نامه تاریخ پزشکی. زمستان 1390; 3(9): صص 79-95.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i19.7545

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.