صلب و ترائب

محسن بهرامی

چکیده


287

اصطلاح صلب و ترائب و مفاهیم وابسته به آنها، در متون دینی و پزشکی بارها با معانی گوناگونی به کار گرفته شده‌اند. حکمای دوران اسلامی با استناد به آیات قرآن و منابع گذشته به نقش صلب و ترائب در فرآیند باروری اشاره کرده‌اند. آنها در تعریف و تشریح محدوده صلب و ترائب، نظرات گوناگونی داشته‏اند و منافع زیادی را برای آنها بیان کرده‌اند.

این مطالعه با بررسی کتاب‏های تفسیر قرآن و احادیث و منابع پزشکی ایران به تعریف و تشریح و ذکر منافع صلب و ترائب پرداخته و تا حد امکان به تطبیق آن با منابع آناتومی و فیزیولوژی و موارد کاربردی آن اشاره کرده است.

در مجموع به نظر می‌رسد اصطلاح صلب و ترائب مربوط به جنس خاصی از زن یا مرد نیست، بلکه در هر دو مشترک است و با مشارکت همدیگر به مثابه مسیری جهت تشکیل و تکمیل فرآیند باروری و تولیدمثل کاربرد دارد و شواهد موجود در منابع طبی کهن و امروزی، گواه این مطالب است. علاوه بر آن، منافع صلب در متون گذشته با علوم رایج اختلافاتی دارد؛ به‌طوری که صلب علاوه بر نقش کامل FUNCTIONAL SPINAL UNIT در گفتار مفسران و حکماء در بسیاری از موارد به منزله عامل انتقال نسل و وراثت و نقش مستقیم در قدرت باروری دارد که امروزه این عملکرد از طریق سلول‌های بنیادی در مغز استخوان، سیستم ایمنی و اتونوم تا حدودی قابل توجیه است.

در زمان‏های گذشته با اینکه امکانات میکروسکوپی وجود نداشت، تشریح جزئیات بدن انسان تا حدود زیادی به درستی ثبت شده است. هم‏چنین تجربه‏های پی‏در‏پی پزشکان در زمینه انتقال نسل و وراثت نشان می‌دهد که آنان تا حدودی به نقش نظام‏های بدن در فرآیند باروری آشنایی داشته‌اند. بنابراین با توجه به گسترش روزافزون مشکلات ناباروری و توسعه روش‌های درمانی مکمل در دنیا و اقبال جامعه دانشگاهی به این روش‌ها شایسته است یک ‎رشته مفاهیم اولیه در متون گذشته احیاء و درستی و یا نادرستی فرضیه‏های آنها دوباره بررسی و اثبات شود تا در آینده شاهد گسترش درمان‌های طبیعی با خطرات کمتری در این زمینه باشیم.


موضوع


صلب و ترائب؛ باروری

تمام متن:

PDF

723

مراجع


اصفهانی، محمدمهدی.(1381ش.). همدم بیمار، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

امام سجاد (ع)، صحیفه سجادیه.(1384ش.). دعای 32، انتشارات پیام آزادی، تهران.

شیخ عباس قمی، زیارت حضرت رسول (ص) و اربعین و وارث.(1387ش.). انتشارات سوره، تهران.

عقیلی خراسانی، محمدحسین، خلاصه الحکمه.(1386ش.). تصحیح اسماعیل ناظم، جلد اول.

ابن‌سینا، حسین‏بن علی، قانون فی الطب.(2005م.). مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان.

لسان العرب، مؤسسه النور.(1392ش.). فایل تصویری، قم،1392.

فرهنگ دهخدا.(1393-1392ش.). وب‌سایت واژه‏یاب، صلب و ترائب.

اصفهانی، راغب، الغرایب فی‏القرآن.(2005م.). انتشارات دارالکتب العلمیه، لبنان، بیروت.

تفسیر المیزان، وب‌سایت.(1393-1392ش.). فایل تصویری، صلب و ترائب.

تفسیر نمونه، وب‌سایت.(1393-1392ش.). فایل تصویری، صلب و ترائب.

تفسیر انصاریان، وب‌سایت.(1393-1392ش.). فایل تصویری، صلب و ترائب.

اعجاز علمی قرآن، وب‌سایت.(1393-1392ش.). فایل تصویری، صلب و ترائب.

تفسیر نور قرائتی، وب‌سایت.(1393-1392ش.). فایل تصویری، صلب و ترائب.

بقراط، فی طبیعت الانسان.(1386ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران.

بیضاوی، ابوالمجد.(1387ش.). مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- مک گیل، تهران.

الارزدی الاندلسی، محمد: الماء، تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی.(1386). طب اسلامی و مکمل، تهران.

هروی محمدبن یوسف، بحر‏الجواهر.(1386ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، قم.

اهوازی، علی‏ابن عباس، کامل‏الصناعه.(1388ش.). انتشارات دارکابی، مصر، قاهره.

ابن‏نفیس، شرح تشریح قانون فی الطب(1389ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران.

نقدی دور باطی، صوفیا: استخوان‌شناسی(1375ش.). انتشارات نخل، تهران.

حسن‌زاده آملی حسن، طب و طبیعت و تشریح(1382ش.). انتشارات الف میم، قم.

مسیحی ابوسهل، تشریح بدن الانسان. (1386ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران.

چشتی، محمد اعظم‏خان، اکسیر اعظم. (1384ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران.

همدانی خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تنگسوق‏نامه ایلخانی.(1386ش.). تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران.

گایتون، آرتور، فیزیولوژِی پزشکی.(1996م.). ترجمه احمدرضا نیاورانی، انتشارات تیمور زاده، تهران.

ابوالحسن‏زاده، اکرم، بافت‌شناسی جامع انسانی. (1377ش.). مؤسسه نشر جهاد دانشگاهی، تهران.

ابوالعباس، ایمنولوژِی سلولی و مولکولی.(1383ش.). ترجمه بابک عزیز افشاریان، انتشارات تیمور زاده، تهران.

جعفری سید حبیب‌الله، تشخیص و درمان ناباروری مردان. (1382ش.). مؤسسه انتشاراتی حیان، تهران.

دنل ریورد، اصول کایروپراکتیک. (2003م.). انتشارات موزبی، انگلستان، بیرمنگام.

قرآن کریم. (1389ش.). سوره اعراف (172) و الطارق (7) و مریم (12-3)، انتشارات حر، قم.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v5i16.6686

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.