بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان

سحر رستمی, فاطمه عبدی, محبوبه احمدی, ابوعلی ودادهیر

چکیده


2844

روزانه ٩١٠٠٠٠ مورد حاملگی در دنیا اتفاق می‌افتد که یک‌چهارم از این حاملگی‌ها ناخواسته می‌باشند و ١٥٠٠٠٠ مورد از طریق سقط خاتمه می‌یابند که ٥٠٠ مورد به مرگ مادر منجر می‌گردد. سقط غیرایمن از عواقب خطرناک حاملگی ناخواسته بوده و یکی از علل مهم مرگ و مير مادران مي‌باشد. مسأله جواز سقط جنین و قانونی‌سازی آن، از جمله مسائلی است که تحت تأثیر مساﺋل شرعی، حقوقی و سیاسی هر کشور، در هر دوره از زمان حکم خاص خود را داشته است، اگرچه در اسلام و اکثر ادیان سقط جنین منع شده است، ولی مشکلات ناشی از ممنوعیت مطلق آن، باعث شده که اغلب کشورها با نگرشی واقع‌بینانه، سقط جنین قانونمند را در شرایطی مانند نجات جان مادر، وقوع تجاوز یا زنای با محارم، نقایص جنینی، و شرایط خاص اقتصادی ـ اجتماعی اجازه دهند. به منظور جلوگیری از عواقب سقط غیر قانونی و حمایت هرچه بیشتر از حقوق زنان، لازم است تحقیقات بیشتری جهت وضع یا تعدیل قوانین با نگرشی نو به مسأله سقط جنین انجام شود. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای جهان رویه‌های متفاوتی برای جواز سقط جنین برگزیده شده است و گرایش نهایی کشورهای اسلامی بر این است که علیرغم مخالفت در فقه سنتی، سقط جنین را در مواردی مجاز بشمارند.


بنابراین بهتر است در کشور ایران نیز در خصوص این موارد قانونگذاری دقیق صورت گیرد.


موضوع


سقط جنین؛ حقوق زنان؛ قوانین سقط،‌ حقوق تطبیقی

تمام متن:

PDF (English)

6887

مراجع


منابع فارسی:

لوکاس، دیوید. میر، پاول. (1384 ش.). درآمدی بر مطالعات جمعیت. ترجمه حسین محمودیان. تهران: موسسه انتشارات و چاپ.

امیری، محمد. کسائیان، امیر. (١۳٨٨ ش.) بررسي آگاهي و نگرش ارائه‌دهندگان خدمات تنظيم خانواده در زمينه روش‌هاي پيشگيري از بارداري. فصلنامه دانش و تندرستي. دوره چهارم، شماره اول، صص 9-24.

اکرمی، محمد. باستانی، امیر. اوسطی، زهرا. (1389 ش.). پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی؛ چقدر باید مراقب باشیم؟. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. شماره چهارم، دوره سوم، صص 36-27.

موحدی، محمدجواد. گلزار اصفهانی، مژگان. (١۳٨٩ ش.). بررسی سقط جنین بر اساس نظریه اثر دوگانه. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. شماره دوم، دوره سوم، صص 44-36.

ظفرقندی، نفیسه. کلوتی، مریم. زارع‌نژاد، ندا. (١۳٨٩). رویکردهای موجود درباره سقط القایی. دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور پزشکی، دانشگاه شاهد. سال هفدهم، شماره هشتاد و هشتم، صص 84-67.

شهبازی، شیرین. فتحی‌زاده، ناهید. طالقانی، فریبا. (١۳٨٦ ش.). فرایند تصمیم‌گیری برای سقط غیر قانونی. فصلنامه باروری و ناباوری. صص 65-352.

حسینی مقدم، سیدعسکری. (١۳٨٧ ش.). مسؤولیت کیفری سقط جنین. فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی. سال سوم، شماره اول، صص 58-129.

کانینگهم، لونو. بلوم، هوث. روس، اسپانگ. (1389 ش.). بارداری و زایمان ویلیامز. ترجمه بهرام قاضی جهانی. جلد اول، ویراست بیست و سوم، تهران: گلبان.

حسینی، سیدهادی. (١۳٨۴ ش.). تحولات قانون سقط جنین استرالیا در آینه روند جهانی، مروری کوتاه بر قوانین ایران و مبانی حقوقی آزادی قانونمند آن. فصلنامه باوری و ناباوری. صص 409-388.

قادی‌پاشا، مسعود. بشردوست، نصرالله. قدوسي، آرش. صمدي راد، بهرام. نيكيان، یدالله. روح‌پرور، ریحانه. (١۳٩٠ ش.). بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی (قانونی) و سقط جنایی (عمدی). مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره نوزدهم، شماره دوم، صص 7-141.

جلیلی، زهرا. روحانی، علی‌اکبر. محمدعلیزاده، محمد. جعفری، صدیقه. شریفی، مهدیه. (١۳٨٥ ش.). نظرات متخصصان زنان و زایمان و پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سقط جنین (قانونی). فصلنامه پایش. سال پنجم، شماره سوم، صص 75-169.

مهرگان، امیرحسین. (١۳٨۴ ش.). سقط جنین و حقوق بشر در آئینه حقوق بین‌الملل. فصلنامه باروری و ناباوری. صص 40-410.

ملایوسفی، مجید. (١۳٨٨ ش.). بررسی و نقد دیدگاه جودیث جارویس تامسون در دفاع از سقط جنین. فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم. سال یازدهم، شماره دوم، صص 78-156.

آقایی، سیدمجتبی. (١۳٨۴ ش.). سقط جنین و دین زرتشتی. فصلنامه باروری و ناباروری. صص 49-361.

کوزه‌گر، م. (١۳٨٦ ش.). چکیده پزشکی قانونی. تهران: غافر.

محسنی، آصف. (١۳٨۴ ش.). سقط جنین در فقه اسلامی. فصلنامه باروری و ناباوری. سال چهارم، شماره ششم، صص 7-390.

قرآن کریم. ترجمه الهی قمشه‌ای. قم: نگین.

شمس، محمدابراهیم. کلانتری، حمیدرضا. (١۳٩٠ ش.). اثر عدم توافق اولیای دم بر قصاص قاتل. نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی. سال اول، شماره دوم، صص 129-99.

محمدی، حمید. (١۳٨٦ ش.). بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟. نشریه حقوق عدالت آرا. شماره ششم و هفتم، صص 83-154.

بهجتی اردکانی، زهره. آخوندی، محمدمهدی. صادقی، محمدرضا. صدری اردکانی، هومن. (١۳٨۴ ش.). ضرورت بررسی ابعاد مختلف سقط جنین در ایران. فصلنامه باروری و ناباروری. سال ششم، شماره بیست‌وچهارم، صص 320-299.

عبدی، فاطمه. فتحی‌زاده، ناهید. صوابی، میترا. علامه، زهرا. (١۳91 ش.). عوامل مؤثر بر رضايتمندي از روش‌هاي پيشگيري از بارداري DMPA، سيكلوفم و :LD يك مطالعه توصيفي در مراكز بهداشتي درماني ايران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. سال سی‌ام، شماره ضدونودوهفتم، صص 1001-992.

بزمی، شبنم. بهنوش، بهنام. کیانی، مهرزاد. بزمی، الهام. (١۳٨٧ ش.). مقایسه موارد مجوز سقط در سازمان پزشکی قانونی تهران قبل و بعد از قانون مجوز سقط قانونی. مجله بیماری‌های کودکان ایران. سال چهارم، شماره هجدهم، صص 22-315.

آبروش، هیرو. (١۳٩٠ ش.). سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني. فصلنامه حقوق پزشکی. سال پنجم، شماره هفدهم، صص 72-144.

سیدالشهدایی، فریبا. زند وکیلی، فرناز. یوسفی‌نژاد، حمید. یوسفی، ژیلا. غریبی، فردین. (١۳٩٠ ش.). بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین سازمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال‌های ٦-١۳٨۲. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره شانزدهم، صص 83-76.

توفیقی، حسن. موسوی‌پور، فریبا. بارونی، شعله. (١٣٨٠ ش.). بررسی مراجعین درخواست مجوز سقط درمانی به مرکز پزشکی قانونی از خرداد ٨٧ تا پایان اردیبهشت ٧٩. مجله علمی پزشکی قانونی. شماره بیست‌ودوم، صص 7-21.

سلیمانی، حسین. (1384 ش.). سقط جنین در یهودیت. فصلنامه باروری و ناباروریسال چهارم، شماره ششم، صص 8-362.

احمدنژاد، سمیه. احمدنژاد، الهام. فیاض جهانی، فرشید. جعفری، گلاره. کوهکن طالب‌خان، زهرا. قربانی‌پور، مستوره. نبی‌زاده، رعنا. (١۳٩٠ ش.). مروری بر قوانین سقط جنین و بهداشت باروری در منطقه مسلمان‌نشین خاورمیانه. فصلنامه حقوق پزشکی. سال پنجم. شماره شانزدهم، صص 78-161.

قربانی، زهرا. باقری، شهلا. (١۳٨٨ ش.). بررسی تطبیقی وضعیت سقط جنین در ایران و جهان. نشریه بانوان شیعه. شماره بیست‌ودوم، صص 44-7.

چینی‌چیان، مریم. هلاکوﺋی ناﺋینی، کورش. رفایی شیرپاک، خسرو. (١٣٨٦ ش.). مطالعه کیفی دلایل انجام سقط عمدی در ایران. فصلنامه پایش. سال ششم، شماره چهارم، صص 32-٢١٩.

موسوی، محمدعلی. عمیدیان، هاجر. نوروزی، یاسر. صفری، یاسر. (١۳٩٠ ش.). سیر تاریخی و روند حقوقی سقط جنین در آمریکا و نقش جنبش‌های زنان در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی آن. زن: حقوق و خانواده (تحقیقات زنان). سال پنجم، شماره دوم، صص 123-96.

ایزانلو، محسن. افشار قوچانی، زهره. (١۳٩٠ ش.). مسؤوليت ناشي از صدمه به حق عقيم‌سازي و سقط جنين معلول. فصلنامه حقوق پزشکی. سال پنجم، شماره هجدهم، صص 96-75.

واثق رحیم‌پرور، سیده‌فاطمه. نوغانی، فاطمه. مهران، عباس. (١٣٨٨ ش.). ضرورت آموزش مساﺋل شرعی سقط جنین به دانشجویان مامایی. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره دوم، شماره سوم، 9-71.

جعفرزاده، میرقاسم. (١٣٨٢ ش.). سقط جنین در حقوق انگلیس: فرایند قانونی‌شدن، وضعیت موجود و چشم‌اندازها. مجله تحقیقاتی حقوقی. شماره سی‌وهشتم، صص 64-109.

عارف، محدثه. (١۳٨٩ ش.). بررسي تطبيقي سقط جنين در نظام بين‌المللي حقوق بشر و حقوق ايران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق بشر. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.

منابع انگلیسی:

Hosseini, H. Abdi, F. (2012). Experiences of vasectomy: A phenomenological study. North American Journal of Medical Sciences. 4 (12): 619-23.

Fathizadeh, N .Abdi, F. Savabi, M. (2011). A Comparative Study on Satisfaction from Hormonal Contraceptives: Depot Medroxyprogesterone Acetate (DMPA), Cyclofem and LD. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 16 (4): 304-8.

Belifield, T. (2009). Principles of Contraceptive use: Choice, acceptability and acces. Best Practice and Research clinical obstetrics and Gynecology. 23: 177-85.

Yari, KH. Kazemi, E. Yarani, R. Tajehmiri, A. (2010). Islamic Bioethics for Fetus Abortion in Iran. American Journal of Scientific Research. 18: 118-21.

Hedayat, KM. Reza, M. Shooshtarizade, P. (2006). Therapeutic Abortion in Islam: Contemporary Views of Muslim Shiite scholars and effect of Recent Iranian Legislation. J Med Ethics. 32 (11): 652-7.

Dalvie, S. Barua, A. Apte, H. (2011). A Study of Knowledge, Attitudes and Understanding of Legal Professionals about Safe Abortion as a Women’s Right In India. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership).

Dalvie, S. Barua, A. Widyantoro, N. Silviane, I. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in indonasia. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership.

Mohd Noor, NA. Aripin, MA. Jusoff, K. (2010). The detrimental crime of abortion: a comparative study between Malaysia law and common law. Journal of Law and Conflict Resolution. 2 (3): 46-52.

Dalvie, S. Barua, A. Choong, S. Chin, O. Ramasami, S. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in Malaysia. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership).

Dalvie, S. Barua, A. Azmat, K. Mustafa, H. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in Pakistan. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership). 1-13.

Dalvie, S. Barua, A. Luczon, C. Tadiar, F. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in philipin. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership.

Dalvie, S. Barua, A. De, S. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in Sri Lanka. ASAP (Asia Safe Abortion Partnershi).

Dalvie, S. Barua, A. Dhungel, D. Shrestha, P. (2011). A study of knowledge, attitudes and understanding of legal professionals about safe abortion as a women’s right in Nepal. ASAP (Asia Safe Abortion Partnership).

Samandari, G. Wolf, M. Basnett, I. Hayman, A. (2012). Implementation of Legal Abortion in Nepal: a model for rapid scale-up of high quality care. Reproductive Health. 9: 7.

Center For Reproductive Rights. (2007). Abortion Worldwide: Twelve Years of Reform.

Walker, L. (2009). The Right to Health in Saudi Arabia, ‘Right to health in the Middle East’ project, Laws School, University of Aberdeen.

Benson, J. Samandari, GH. Andersen, K. (2011). Reduction in Abortion –Related Mortality Following Policy Reform: evidence from Romania, South Africa and Bangladesh. Reproductive Health. 8: 39.

Guttmacher, I. (2012). Abortion and Uniutended Pregnancy in Kenya. 2.

Guttmacher, I. (2012). Facts on abortion in Africa.

New, MJ. (2011). Analyzing the Effect of Ati-Abortion U.S. State Legislation in the Post-Casey Era. State Politics and Policy Quarterly. 11 (1): 28-47.

Guttmacher, I. (2012). State Policies in Brief, An Overview of Abortion Laws.

Arthur, J. (2006). Abortion Law and Policy: Comparisons between the U.S and Canada. Abortion Rights Coalition of Canada.

Arthur, J. (2009). The Case for Repealing Anti-Abortion Laws. Abortion Rights Coalition of Canada.

Van Dijk, MG. Lara, D. García, SG. (2007).Opinions of decision-makers on the liberalization of abortion laws in Mexico. Salud Publica Mex. 49 (6): 394-400.

Duarte, GA. Osis, MJ. Faúndes, A. Sousa, MH. (2010). Brazilian abortion law: the opinion of judges and prosecutors. Rev Saude Publica. 44 (3): 406-20.

Albanese, P. (2004). Abortion and Reproductive Rights Under Nationalist Regimes in Twentieth Century Europe. Albanese: Reproductive Rights in Europe. 8-33.

Wright, R. (2005).The Silencing of Women: The Irish Abortion Laws and Religion. Journal of International Women’s Studies. 6 (3): 64-70.

Boddu, R. (2011). A Review of Abortion in Ireland. Royal College of Surgeons in Ireland Student Medical Journal. 4 (1): 78-81.

International Planned Parenthood Federation (IPPF). (2009). Abortion Legislation in Europe.

Russonelb, BS. (2009). Spaniard’s View on Abortion, Analysis of Nationwide Public Opinion Survey in Spain. Research and Communications.

Duenas, JL. Lete, I. Bermejo, R. Arbat, A. Pérez-Campos, E. Martínez-Salmeán, J. (2011). Trends in the Use of Contraceptive Methods and Voluntary Interruption of Pregnancy in the Spanish Population during 1997-2007. Contraception Journal. 83 (1): 82-7.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v5i17.5797

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.