مروری بر دیدگاه‌ها و آثار حکیم عبدالحمید

مجید اصغری, محسن ناصری, فروهه جعفری, پریسا مزینی

چکیده


929

حکیم عبدالحمید در سال 1908 میلادی در دهلی به دنیا آمد و در سن چهارده سالگی، عهده دار دواخانه‌ای گشت که از پدرش به یادگار مانده بود. حکیم عبدالحمید با زهد و تقوای کامل خود، تمام هستی و زندگی خود را وقف خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های دینی کرد. وی از همان ابتدا دو هدف عمده را دنبال می‌کرد، ابتدا معرفی و اشاعه علمی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و معرفی داروهای طب سنتی در سطح بین‌المللی و دوم ایجاد مؤسسات آموزشی تحقیقی برای تعلیم و تربیت صحیح نسل جدید. در 1964 به تأسیس بنیاد ملی همدرد با هدف مداوای بیماران بی‌بضاعت، توسعه طب سنتی و ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به مؤسسات فرهنگی در هندوستان، همت گماشت. ایشان به ویژه نسبت به تعلیم و تربیت حكیمان حاذق عنایت خاص داشت.

همچنین در سال 1376 شمسی، عضویت افتخاری فرهنگستان علوم پزشكی ایران به ایشان اعطا گردید.


کلید واژه‌ها


حکیم عبدالحمید؛ همدرد

تمام متن:

PDF

324

مراجع


منابع فارسی:

سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران در كراچی. (1375 ش.). گزارش درباره بنیاد همدرد، داستانی حاكی از ایمان، امید، نیكوكاری. صص 21-3.

حداد عادل، غلامعلی (زیر نظر). (1377 ش.). دانشنامه جهان اسلام. تهران: بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، جلد چهارم، ص 437.

عبادیانی، محمد. (1387 ش.). گزارش چهارمین نشست سالانه مركز تحقیقات طب سنتی ایران. مجله درمانگر. سال پنجم، شماره نوزدهم، ص 40.

كتابخانه جامعه همدرد تغلق‌آباد. (1377 ش.). فهرست نسخه‌های خطی فارسی (شماره 4). دهلی نو: مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ص: پیشگفتار ابطحی.

مزینی، پریسا. (1388 ش.). یادواره حكیم عبدالحمید و خدماتش در «همدرد»، خاطرات دكتر فریبرز معطر. مجله درمانگر. سال پنجم و ششم، شماره بیست و بیست‌ویکم، صص 36-32.

عبدالحمید، حکیم. (1391 ش.). داروهای ساده در طب سنتی هند. مترجمان: محبوبه بزرگی، شکوه‌سادات حامدی، معصومه مبلی، هاجر پاک، زهرا معماریانی، تهران: انتشارات المعی، چاپ اول، ص: مقدمه محمدمهدی اصفهانی.

نیرواسطى، حکیم. (1382 ش.). تاریخ روابط پزشكى ایران و پاكستان. تهران: دانشگاه علوم پزشكى ایران، چاپ اول، ص 151.

ظل‌الرحمن، سیدحکیم. (1383 ش.). قانون ابن سینا، شارحان و مترجمان آن. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول، ص 30.

ابن سینا، حسین بن علی. (1383 ش.). طبیعیات دانشنامه علایى. همدان: دانشگاه بوعلى سینا، چاپ دوم، ص 16.

منابع انگلیسی:

Jamiahamdard. (2009). About JamiaHamdard. Available at: http://www.jamiahamdard.edu/about_us.asp.

Amazon. (2009). Adl and human society (Studies in Islam). Available at: http://www.amazon.com/Adl-human-society-Studies-Islam/dp/B0007 C4S4K.

Firozbakht, A. (1993). The Man Behind Hamdard, Hakeem Abdul Hameed. Karachi: Nida-e-Millat, Hamdard Public School, Prospectus, 234.

Hamdard Public School. (2009). Our Founder. Karachi. Available at: http://www.hamdardpublicschool.org/OurFounder.php.

Hamdard. (2009). The world's largest manufacturer of Unani Medicine, About Hamdard. Available at: http://hm.hamdard.com.

Hamdard University. (2003). 4th Hakeem Abdul Hameed Memorial Lecture. New Delhi: Hamdard University. Available at: http://www.jamiahamdard.ac.in/about/Founders_Day_Celebration4.htm.

JamiaHamdard. (2012). Founder. Bulletin of Information & Prospectus, 3.

JamiaHamdard. (2008). Hakim Abdul Hameed. Founder of Hamdard University.

Ahmed Siraj, M. (1999). Hakeem Abdul Hameed: A Tribute. Islamic Voice. 13(152). Available at: http://www.islamicvoice.com.

Nouman Khan, M. (2009). Hakeem Abdul Hameed Biographycal Data. Available at: http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.

Syed Ausaf, A. (1990). Hakeem Abdul Hameed of Delhi. New Delhi: Nida-e-Millat, Hamdard Public School, Prospectus, 3-5.

Syed Zillur, R. (1998). Irannama. India: Aligarh, 19-20.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v7i24.17827

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.