درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین

خدیجه ساکت, زهره فیض‌آبادی, مژده خدابخش, شکوه‌ سادات حامدی

چکیده


3005

مقدمه: بیماری صرع یکی از جدی‌ترین اختلالات عصبی است که اغلب اوقات به دلیل مزمن‌بودن نیاز به درمان طولانی مدت دارد. در حال حاضر علی‌رغم فراوانی انواع داروهای ضد صرع، عوارض ناشی از این داروها و محدودیت مصرف آن‌ها باعث عدم دستیابی به اثر درمانی مطلوب می‌شود. با توجه به افزایش تمایل بیماران به طب سنتی و مکمل، استفاده از درمان‌های رایج صرع در متون طب سنتی ایران که سابقه چند هزار ساله دارد، می‌تواند راه‌کار مناسبی در پیش روی این بیماران قرار دهد. در این مقاله به بررسی درمان‌های متنوع طب سنتی و طب نوین پرداخته می‌شود تا با تلفیقی از این دو روش، راه‌کار مناسبی در پیش روی بیماران قرار داده شود.

روش: این تحقیق یک بررسی متون (کتابخانه‌ای) است و حاصل کار بر روی متون معتبر طب سنتی ایران می‏باشد که مطالب مربوط به صرع و درمان‌های آن به تفکیک بیان شده است. از طرفی مقالات و تحقیقات جدید نیز مورد بررسی خواهند گرفت.

یافته‌ها: حکمای طب سنتی ایران برای درمان صرع رعایت اصول حفظ‌الصحه را ضروری می‌دانند. ابتدا اصلاح سبک زندگی و استفاده از تدابیر غذایی مناسب را توصیه می‏کنند، سپس استفاده از داروهای مفرد و مرکب به اشکال خوراکی و موضعی را تجویز نموده و در نهایت از اعمال یداوی مانند فصد، حجامت، ماساژ و انواع روغن‎‌مالی‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که در طب نوین اغلب از درمان‌های خوراکی و گاهی نیز از درمان‌های الکتریکی و جراحی استفاده می‏شود.

نتیجه‌گیری: استفاده از انواع روش‌های خوراکی و موضعی داروهایی با منشأ طبیعی در کنار داروهای رایج در درمان صرع می‌تواند به عنوان یک درمان مکمل مد نظر قرار گیرد و این امر نیاز به مطالعات بالینی بیشتری دارد.


موضوع


صرع؛ طب سنتی ایران؛ طب نوین

تمام متن:

PDF

454

مراجع


Levav I, Stephenson C, Theodore W. Epilepsy in Latin America and the Caribbean: a survey on needs and resources. Revista Panamericana de Salud Pública. 1999; 6(5): 342-345.

Theodore W, Fisher R. Brain stimulation for epilepsy. Operative Neuromodulation. 2007; 97(2): 261-272.

کیاسالاری، زهرا. خلیلی، محسن. حیدری، حمید. بررسی اثر ضد تشنجی عصاره الکلی صمغ گیاه آنغوزه در کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری. دانشور. (1389 ش.)، دوره هجدهم، شماره نودم، صص 32-25.

Sharma AK, Reams RY, Jordan WH, Miller MA, Thacker HL, Snyder PW. Mesial temporal lobe epilepsy: pathogenesis, induced rodent models and lesions. Toxicologic Pathology. 2007; 35(7): 984-999.

Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. New England Journal of Medicine. 2000; 342(5): 314-319.

Schmidt D, Baumgartner C, Löscher W. Seizure recurrence after planned discontinuation of antiepileptic drugs in seizure‐free patients after epilepsy surgery: a review of current clinical experience. Epilepsia. 2004; 45(2): 179-186.

Halpern M, Rentz A, Murray M. Cost of illness of epilepsy in the US: comparison of patient-based and population-based estimates. Neuroepidemiology. 2000; 19(2): 87-99.

Kim HJ, Jee EH, Ahn KS, Choi HS, Jang YP. Identification of marker compounds in herbal drugs on TLC with DART-MS. Arch Pharm Res. 2010; 33(9): 1355-1359.

Reyes-García V. The relevance of traditional knowledge systems for ethnopharmacological research: theoretical and methodological contributions. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 2010; 6(1): 32.

Moussally K, Oraichi D, Bérard A. Herbal products use during pregnancy: prevalence and predictors. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2009; 18(6): 454-461.

Weiss R, Fintelmann V. Herbal Medicine. 2th ed. Thieme: Stuttgart; 2000. 438.

ارزانی، محمداکبر. طب اکبری. تصحیح و تحقیق مؤسسه احیای طب طبیعی به سفارش مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل. دو جلدی، جلد اول، قم: جلال‌الدین، (1387 ش.)، صص 105-91.

کرمانی، نفیس بن عوض. شرح الاسباب و العلامات. تصحیح و تحقیق مؤسسه احیای طب طبیعی به سفارش مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل. دو جلدی، جلد اول، قم: جلال‌الدین، (1387 ش.)، صص 155-148.

ابن سینا، حسین بن عبدالله. القانون فی الطب. تحقیق شمس‌الدین ابراهیم. چهار جلدی، جلد دوم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (2005 م.)، صص 304-292.

جرجانی، سیداسماعیل. ذخیره خوارزمشاهی. ده جلدی، جلد دوم، قم: مؤسسه احیای طب طبیعی، (1391 ش.)، صص 117-106.

چشتی، محمد اعظم‌خان. اکسیر اعظم. چهار جلدی، جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1387 ش.)، صص 254-244.

طبری، علی. فردوس الحکمه. تصحیح جندی عبدالکریم. بیروت: دارالکتب العلمیه، (2002 م.)، صص 107-106.

جرجانی، سیداسماعیل. الاغراض الطب و المباحث العلائیه. تصحیح حسن تاجبخش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (2005 م.)، صص 485-482.

فیض‌آبادی، زهره. جوان، رقیه. مکبری‌نژاد، روشنک. علی اصل، ژاله. درمان‌های بی‌خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. فصلنامه تاریخ پزشکی. (1393 ش.)، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 208-185.

فیض‌آبادی، زهره. عشایری، حسن. اصفهانی، محمدمهدی. صادقپور، امید. جعفری، فرهاد. بررسی اسباب و علل بی‌خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین. فصلنامه تاریخ پزشکی. (1392 ش.)، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص 132-112.

عقیلی خراسانی، سیدمحمدحسین. مخزن الادویه. تهران: انتشارات باورداران، (1380 ش.)، صص 826-186.

Feyzabadi Z, Jafari F, Kamali SH, Ashayeri H, Aval SB, Esfahani MM. Efficacy of Viola odorata in Treatment of Chronic Insomnia. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014; 16(12): e17511.

Achliya GS, Wadodkar SG, Dorle AK. Evaluation of sedative and anticonvulsant activities of Unmadnashak Ghrita. Journal of Ethnopharmacology. 2004; 94(1): 77-83.

Sayyah M, Mandgary A, Kamalinejad M. Evaluation of the anticonvulsant activity of the seed acetone extract of Ferula gummosa Boiss. Against seizures induced by pentylenetetrazole and electroconvulsive shock in mice. Journal of Ethnopharmacology. 2002; 82(2): 105-109.

فلاح، راضیه. کاسب، فاطمه. رجایی، محمدحسین. آیا بر اساس نگرش و تجربه مادران، غذا بر تشنج کودکان مبتلا به صرع تأثیر دارد؟. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (1390 ش.)، دوره نوزدهم، شماره اول، صص 83-75.

Sayyah M, Kamalinejad M, Bahrami Hidage R, Rustaiyan A. Antiepileptic potential and composition of the fruit essential oil of Ferula gummosa boiss. Iranian Biomedical Journal. 2001; 5(2): 69-72.

رحمتی، بتول. خلیلی، محسن. روغنی، مهرداد. احقری، پریسا. بررسی اثر عصاره آبی الكلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل كیندلینگ شیمیایی. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. (1391 ش.)، دوره نوزدهم، شماره هشتاد و نهم، صص 9-1.

Frediani T, Pelliccia A, Aprile A, Ferri E, Lucarelli S. Partial idiopathic epilepsy: recovery after allergen-free diet. La Pediatria Medica e Chirurgica: Medical and Surgical Pediatrics. 2003; 26(3): 196-197.

Garg SK, Kumar N, Bhargava VK, Prabhakar SK. Effect of grapefruit juice on carbamazepine bioavailability in patients with epilepsy. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 1998; 64(3): 286-288.

Coppola G, Epifanio G, Auricchio G, Federico RR, Resicato G, Pascotto A. Plasma free carnitine in epilepsy children, adolescents and young adults treated with old and new antiepileptic drugs with or without ketogenic diet. Brain and Development. 2006; 28(6): 358-365.

Palencia G, Calvillo M, Sotelo J. Chronic Malnutrition Caused by a Corn‐Based Diet Lowers the Threshold for Pentylenetetrazol‐Induced Seizures in Rats. Epilepsia. 1996; 37(6): 583-586.

Lian XY, Zhang ZZ, Stringer JL. Anticonvulsant activity of ginseng on seizures induced by chemical convulsants. Epilepsia. 2005; 46(1): 15-22.

Carvalho-Freitas MIR, Costa M. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2002; 25(12): 1629-1633.

Ramı́rez BB, Ruı́z NN, Arellano JQ, Madrigal BRZ, Michel MV, Garzon P. Anticonvulsant effects of Magnolia grandiflora L. in the rat. Journal of Ethnopharmacology. 1998; 61(2): 143-152.

Abila B, Richens A, Davies J. Anticonvulsant effects of extracts of the West African black pepper, Piper guineense. Journal of Ethnopharmacology. 1993; 39(2): 113-117.

Kasture VS, Deshmukh V, Chopde C. Anxiolytic and anticonvulsive activity of Sesbania grandiflora leaves in experimental animals. Phytotherapy Research. 2002; 16(5): 455-460.

Ojewole JA, Amabeoku GJ. Anticonvulsant effect of Persea Americana Mill (Lauraceae) (Avocado) leaf aqueous extract in mice. Phytotherapy Research. 2006; 20(8): 696-700.

Sayyah M, Moaied S, Kamalinejad M. Anticonvulsant activity of Heracleum persicum seed. Journal of Ethnopharmacology. 2005; 98(1): 209-211.

Fatehi M, Saleh TM, Fatehi-Hassanabad Z, Farrokhfal K, Jafarzadeh M, Davodi S. A pharmacological study on Berberis vulgaris fruit extract. Journal of Ethnopharmacology. 2005; 102(1): 46-52.

Pourgholami M, Majzoob S, Javadi M, Kamalinejad M, Fanaee G, Sayyah M. The fruit essential oil of Pimpinella anisum exerts anticonvulsant effects in mice. Journal of Ethnopharmacology. 1999; 66(2): 211-215.

Sayyah M, Nadjafnia L, Kamalinejad M. Anticonvulsant activity and chemical composition of Artemisia dracunculus L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology. 2004; 94(2): 283-287.

Hosseinzadeh H, Sadeghnia H. Protective effect of safranal on pentylenetetrazol-induced seizures in the rat: involvement of GABAergic and opioids systems. Phytomedicine. 2007; 14(4): 256-262.

Akhondian J, Parsa A, Rakhshande H. The effect of Nigella sativa L. (black cumin seed) on intractable pediatric seizures. Annals of Transplantation. 2007; 13(12): 555-559.

Mousa-Al-Reza Hadjzadeh AK, Rad ZR, Maryam Tehranipour NM. The preventive effect of N-butanol fraction of Nigella sativa on ethylene glycol-induced kidney calculi in rats. Pharmacognosy Magazine. 2011; 7(28): 338-343.

Abdollahi Fard M, Shojaii A. Efficacy of Iranian traditional medicine in the treatment of epilepsy. BioMed Research International. 2013; 2013(2013): 8.

Gorji A, Khaleghi Ghadiri M. History of epilepsy in medieval Iranian medicine. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2001; 25(5): 455-461.

Ali A, Venkat Rao N, Shalam MD, Shivaraj Gouda T, Shantakumar SM. Anticonvulsive effect of seed extract of Caesalpinia bonducella (Roxb.). Iranian Journal of Pharmacology& Therapeutics. 2009; 8(2): 51-55.

Gilani AH, Aziz N, Khan MA, Shaheen F, Jabeen Q, Siddiqui BS, Herzig JW. Ethnopharmacological evaluation of the anticonvulsant, sedative and antispasmodic activities of Lavandula stoechas L. J Ethnopharmacol. 2000; 71(12): 161-167.

Gautam OP, Verma S, Jain SK. Anticonvulsant and myorelaxation activity of anacyclus pyrethrum DC. (AKARKARA) root extract. Pharmacologyonline. 2011; 1: 121-125.

Risa J, Risa A, Adsersen A, Gauguin B, Stafford J, Staden J. Screening of plants used in southern Africa for epilepsy and convulsions in the GABAA-benzodiazepine receptor assay. Journal of Ethnopharmacology. 2004; 93(2-3): 177-182.

Kiasalaria Z, Khalilia M, Roghani M, Sadeghiana A. Antiepileptic and Antioxidant effect of Brassica nigra on Pentylenetetrazol-Induced Kindling in Mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2012; 11(4): 1209-1217.

Pattanaik S, Hota D, Prabhakar S, Kharbanda P, Pandhi P. Effect of piperine on the steady-state pharmacokinetics of phenytoin in patients with epilepsy. Phytotherapy Research. 2006; 20(8): 683-686.

Qi Hu R, Davies J. Effects of Piper nigrum L. on epileptiform activity in cortical wedges prepared from DBA/2 mice. Phytotherapy Research. 1997; 11(3): 222-225.

Janahmadi M, Farajnia S, Vatanparast J, Abbasipour H, Kamalinejad M. The fruit essential oil of Pimpinella anisum L. (Umblliferae) induces neuronal hyperexcitability in snail partly through attenuation of after-hyperpolarization. Journal of Ethnopharmacology. 2008; 120(3): 360-365.

Bhutada P, Mundhada Y, Bansod K, Dixit P, Umathe S, Mundhada D. Anticonvulsant activity of berberine, an isoquinoline alkaloid in mice. Epilepsy & Behavior. 2010; 18(3): 207-210.

Hosseinzadeh H, Parvardeh S. Anticonvulsant effects of thymoquinone, the major constituent of Nigella sativa seeds, in mice. Phytomedicine. 2004; 11(1): 56-64.

Dipti ND, Chhaya HG, Ganesh VH. Anticonvulsant effect of Origanum majorana L. Pharmacologyonline. 2007; 1: 64-78.

Rao VS, Raob A, Karanth KS. Anticonvulsant and neurotoxicity profile of Nardostachys jatamansi in rats. Journal of Ethnopharmacology. 2005; 102(3): 351-356.

Debnath J, Sharma UR, Kumar B, Chauhan N. Anticonvulsant activity of ethanolic extract of fruits of Terminalia chebula on experimental animals. Int J Drug Dev & Res. 2010; 2(4): 764-768.

Mattson RH, Cramer JA, Collins JF. A comparison of valproate with carbamazepine for the treatment of complex partial seizures and secondarily generalized tonic-clonic seizures in adults. New England Journal of Medicine. 1992; 327(11): 765-771.

Prevey ML, Delaney RC, Cramer JA, Cattanach L, Collins JF, Mattson RH. Effect of valproate on cognitive functioning: comparison with carbamazepine. Archives of Neurology. 1996; 53(10): 1008-1016.

Mattson R, Cramer J. The choice of antiepileptic drugs in focal epilepsy. The treatment of epilepsy: principles and practice. Philadelphia: Lea & Febiger; 1993. 817-823.

ابراهیمی، حسینعلی. درمان‌های رایج صرع. فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران. (1388 ش.)، دوره هشتم، شماره بیست و پنجم، صص 390-377.

کیهانی‌دوست، زرین‌تاج. فعالیت ورزشی و صرع. مجله بیماری‌های کودکان. (1389 ش.)، دوره سیزدهم، شماره اول، صص 10-1.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v9i30.17411

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.